14.06 Konferencja "Kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje"

 Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Centrum Europejskie UW, Fundacja  Konrada Adenauera oraz Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra" zapraszają na konferencję "Kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje", która odbędzie się 14 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w INPiSM KUL (ul. Droga Męczenników Majdanka 70), sala DMMII - 134.

 

kul_plakat_2019_LONDYN_16_czerwca


Konkurs grantowy

Szanowni Państwo,

Koordynator dyscypliny "Nauki o polityce i administracji" ogłasza wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych, dla pracowników zgłoszonych do liczby N (czyli pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie).

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW.

Rezultatami projektów mogą być:
- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy, monografia lub rozdział w monografii (z poziomu II).
Dodatkowymi rezultatami mogą być:
- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych,
- opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

Maksymalna kwota dofinansowania grantu wynosi:
40 000 zł dla grantów dużych
15 000 zł dla grantów małych
Okres realizacji grantów wynosi nie więcej niż 24 miesiące.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych KUL, Lublin, al. Racławickie 14, Budynek Collegium Jana Pawła II, pok. C-547 na Formularzu wniosku grantowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów grantowych) i elektronicznej na adres doma@kul.pl.

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 31 maja 2019 r. (godz. 15.30)
Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją można znaleźć na stronie Wydziału Nauk Społecznych – Zakładka Nauka – Subwencja naukowa http://www.kul.pl/subwencja-naukowa,art_85815.html.

 

formularz_wniosku

 

regulamin_konkursow_grantowych_w_dyscyplinie__zal._nr_2


Wykład „100 lat stosunków dyplomatycznych Polski i Belgii: historia i przyszłe wyzwania”

 Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Miasto Lublin zapraszają na wykład Jego Ekscelencji Ambasadora Królestwa Belgii w Polsce Pana Luca Jacobsa pt. „100 lat stosunków dyplomatycznych Polski i Belgii: historia i przyszłe wyzwania”. Wydarzenie odbędzie się  15 maja 2019 r. o godz. 15.00 w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie (ul Niecała 5).

Wykład poprzedzi wprowadzenie Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych dr hab. Andrzeja Podrazy, prof. KUL.

 

60579433_1112646582256933_482138640508518400_n

 

 

 

 


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. A. Jamesowi McAdamsowi

Rektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. A. Jamesowi McAdamsowi, która odbędzie się w piątek 29 marca 2019 r., o godz. 11.00, w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

 

Program uroczystości:

  • Wystąpienie JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego
  • Odczytanie uchwały Senatu
  • Wygłoszenie laudacji: dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
  • Odczytanie i wręczenie dyplomu
  • Wykład Doktora Honoris Causa

 

Uroczystość uświetni Chór KUL.

 

kul_plakat_2019_dhc_mcadams

        •  

Konferencja "Przyszłość dla przeszłości. Kultura pamięci i polityka historyczna państwa w XXI w."

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
organizowanej przez nasz Instytut Nauk Politycznych i Spraw
Międzynarodowych oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej pt.
Przyszłość dla przeszłości. Kultura pamięci i polityka historyczna
państwa w XXI w. 
Konferencja odbędzie się w budynku Instytutu Europy
Środkowo-Wschodniej (ul. Niecała 5), 29-30 listopada 2018r.
Plan konferencji w załączniku
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Z poważaniem,

Konrad Słowiński
Szczegóły: kul_plakat_2018_KONFA_29_30_listop

Konferencja naukowa pt. „Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo”

20 listopada 2018: Konferencja naukowa pt. „Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo”

 

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” i Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo”, KUL, 20 listopada 2018 roku, od godz. 10.30 (Collegium Jana Pawła II, C 618).

 

KUL_Polska_20_listopada.2018

 

 

Gorąco zapraszamy do udziału.

 

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Stępniewski


Konferencja „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Fundacją Konrada Adenauera w Polsce zorganizował konferencję pt. „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania", promującą publikację wydaną przez PKE pod tym samym tytułem (link do publikacji:  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/98b659df-2670-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-pl/format-PDF/source-77455868). Sama konferencja rozpoczęła się Dialogiem Obywatelskim z dr Markiem Prawdą – Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Konsultacje obywatelskie: „Jaka będzie przyszłość Europy? Kierunki i koncepcje rozwoju Unii Europejskiej”

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zapraszają na debatę o przyszłości Europy 8 października 2018 r. (poniedziałek) w sali CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14).

 

W debacie udział wezmą:

prof. Jacek Czaputowicz - Minister Spraw Zagranicznych RP,

prof. Andrzej Podraza – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL,

prof. Zbigniew Zaleski – były Poseł do Parlamentu Europejskiego, KUL,

prof. Waldemar Paruch – Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Premiera RP, UMCS.

 


Zaproszenie na dyskusje panelowe

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Lublin, Stowarzyszeniem Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów KUL zapraszają na dyskusje panelowe, pt. "Partnerstwo Wschodnie – przyszłość instrumentu polityki wschodniej w perspektywie nowego budżetu i reformy Unii Europejskiej" oraz "Niemcy-Polska-Rosja Putina 4.0: (geo)polityka i bezpieczeństwo", które odbędą się podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie w dniu 25 września 2018 r. o godz. 14.00-15.30 oraz 15.45-17.15 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2, sala S7B.

 

program_2_


Pacownicy INPiSM KUL nagordzeni Medalem świętych Cyryla i Metodego

11 czerwca 2018 r., w ramach uroczystości 100. rocznicy powstania KUL, w Dąbrowicy miała miejsce uroczystość wręczenia Medali świętych Cyryla i Metodego metropolii przemysko-warszawskiej i wrocławsko-przemyskiej ośmiu naukowcom z KUL, szczególnie zasłużonym w badaniach nad historią, prawem kanonicznym oraz duchowością Kościoła Greckokatolickiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Kościoła Greckokatolickiego.
Medale z rąk Metropolity przemysko-warszawskiego, abpa Eugeniusza Popowicza oraz bpa wrocławsko-gdańskiego Włodzimierza Juszczaka otrzymali dwaj pracownicy Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL: prof. Andrzej Gil oraz dr Andrzej Szabaciuk.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!