Instytut Nauk Biologicznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul. Konstantynów 1 "i"

20-708 Lublin

 

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych

dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL

tel. +48 81 454-54-51

email: maciej.maslyk [at] kul.lublin.pl

 

Sekretariat Wydziału

e-mail: wm [at] kul.pl

 

 • sekretarz ds. procesu kształcenia
  mgr Katarzyna Kowal, tel. (081) 445 46 90, pok. WMP-306
 • sekretarze ds. obsługi studentów
  mgr Anita Krasowska, tel. (081) 445 45 50, pok. WMP-314
 • sekretarz ds. procesu naukowego
  mgr Anita Marszelewska, tel. (081) 445 46 67, pok. WMP-304
 • specjalista ds. obsługi zakupów i dostaw
  mgr Iwona Kuta-Wysmulska tel. (081) 445 46 10, pok. WMP-304
 • sekretarz Wydziału
  mgr Iwona Wysk, tel. (081) 445 46 11, pok. WMP-306

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Autor: Iwona Kuta-Wysmulska
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2022, godz. 14:26 - Iwona Wysk