INSTYTUT LITURGIKI I HOMILETYKI

Collegium Jana Pawła II,

 

specjalizacja homiletyczna

C-937
tel. 81 445 39 37
e-mail: homileta@kul.pl 

 

 

specjalizacja liturgiczna

C-936
tel. 81 445 39 36

e-mail: amegger@kul.pl

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2018, godz. 15:38 - Andrzej Megger