Dlatego, że studia na KUL to »

LipDub KUL »

 

 

Ponieważ pamiętamy słowa, które skierował do nas święty Jan Paweł II:

 

 

„Uniwersytecie! Służ Prawdzie! Jeżeli służysz Prawdzie - służysz Wolności.

Wyzwalaniu Człowieka i Narodu. Służysz Życiu!”

 

 

Ponieważ jesteśmy nowoczesnym uniwersytetem ze stuletnimi tradycjami:

 

 

 

Korzystając ze swojej niemal stuletniej tradycji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II obejmuje zakresem swoich badań całą rzeczywistość – nauki ścisłe i humanistyczne. W ten sposób wypełnia ideę Uniwersytetu jako wspólnoty wiedzy. KUL dba też o wysoki poziom dialogu pomiędzy nauką a wiarą poszerzając w ten sposób perspektywy badawcze. Uniwersytet przygotowuje studentów do elastycznego poruszania się po zmiennym rynku pracy dając solidną wiedzę i otwartość na zadania współczesności. 

 

 

KUL to uczelnia z tradycją i wspaniałymi osiągnięciami naukowymi,
uczelnia świetnie oceniana przez studentów i absolwentów →

 

 

Znakomity dorobek naszej uczelni zobowiązuje do nieustannego odpowiadania na wyzwania współczesności. Dlatego ciągle rozwijamy swoją ofertę naukowo-dydaktyczną i wytyczamy nowe, interdyscyplinarne i nowoczesne kierunki studiów, niekiedy unikalne w skali Polski. Dlatego też na KUL-u można studiować:


Dlaczego warto studiować na KUL?
Wypowiedź prof. dr hab. Zyty Gilowskiej

cz. 1 [pobierz]

cz. 2 [pobierz]

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest szkołą wyższą o pełnych prawach uczelni publicznej. Został założony decyzją Episkopatu Polski 27 lipca 1918 r., a na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. uzyskał pełnię praw państwowych szkół akademickich (w dzisiejszym rozumieniu: publicznych szkół wyższych). Oznacza to, że założycielem KUL nie jest państwo, ale mamy takie same prawa jak uczelnie publiczne. Jesteśmy jedynym takim Uniwersytetem w Polsce. 

 

aktywności w studenckich
kołach
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016, godz. 15:06 - Monika Wilczek