Zapraszamy na następujące kierunki studiów:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia jednolite magisterskie

 

 

 

Pedagogika

I stopień 

studia licencjackie

(możliwy również tryb e-learningowy)

Pedagogika

II stopień 

studia magisterskie

(możliwy również tryb e-learningowy)

Pedagogika

III stopień 

studia doktoranckie

 

 

 

Pedagogika specjalna

studia jednolite magisterskie

 

Pedagogika specjalna

II stopień 

studia magisterskie

 

 

Najważniejsze wydarzenia z życia Instytutu:

 

 

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Kapitał ludzki – uwarunkowania
i perspektywy jego rozwoju w ujęciu integralnym
z serii tematycznej
 
Mistrz i uczeń w pedagogicznym dyskursie
o sprawach społecznych
 
Obrady odbędą się w dniu 6 lipca 2019 r.
Centrum Konferencyjne i Szkoleniowe
Zemborzyce Dolne 62
 
 

Rekrutacja dla kandydatów na studia Pedagogiczne

Biuro Rekrutacji KUL - Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów: http://kandydat.kul.pl/

czynne w godz. od 7.30 do 15.30

tel.: +48 81 445 41 37

e-mail: rekrutacja@kul.pl

Collegium Norwidianum pokój CN-004 (parter)

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

tel.: +48 81 445 42 16 – w języku angielskim

tel.: +48 81 445 42 62 – w języku rosyjskim i ukraińskim

e-mail: study@kul.pl

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL wybrany do Rady Doskonałości Naukowej

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki wyborów

do Rady Doskonałości Naukowej.

W jej składzie zasiądzie Dyrektor Instytutu Pedagogiki

ks. prof. dr hab. Marian Nowak

Rada Doskonałości Naukowej rozpocznie działalność 1 czerwca. Zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, a jej zadaniem będzie nadzorowanie indywidualnych postępowań awansowych. Członkowie Rady zostali wyłonieni w wyniku wyborów, w których wzięło udział ponad 18 000 samodzielnych pracowników naukowych. W jej skład wchodzi po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny naukowej.

Serdecznie gratulujemy!

 

Zajęcia dydaktyczne Wydziału Nauk Społecznych od 1 października 2019 r. w całości w Kampusie Głównym KUL

Zajęcia dydaktyczne Instytutu Pedagogiki od dnia 1 października 2019 r. będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL przy Al. Racławickich 14 w Lublinie. Konsolidacja Wydziału Nauk Społecznych w Kampusie Głównym jest wynikiem zakończenia z dniem 31 lipca 2019 r. umowy dzierżawy kampusu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70.

 

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika dla Wydziału Nauk Społecznych KUL

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie decyzji  z 29 kwietnia 2019 r. przyznała Wydziałowi Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

 

Wydarzenia minione:

 

Zmarł Jean Vanier

7 maja 2019 r. zmarł Jean Vanier – filozof, pisarz, twórca wspólnot l’ Arche i współinicjator (wraz z Marie-Hélène Mathieu) ruchu Wiara i Światło (znanego w Polsce jako Muminki), wielki przyjaciel osób z niepełnosprawnością i świadek Ewangelii. Zwany był „Matką Teresą w spodniach”.         Jean Vanier urodził się w 1928 r. w Kanadzie. Jako młody człowiek był oficerem marynarki wojennej. Po rezygnacji z kariery wojskowej podjął studia filozoficzne i teologiczne, zakończone doktoratem z filozofii. W roku 1964 zrezygnował z pracy naukowej i postanowił podjąć działania na rzecz zmiany losu osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale nie poprzez zajmowanie się nimi czy filantropię na ich rzecz, ale życie wraz z nimi we wspólnocie. Widział w nich nie słabość i nieszczęście, ale siłę duchowo-moralną i dar. Dzięki takiemu podejściu mogą być oni istotnymi elementami budowania wspólnot i społeczeństw opartych nie na sprawności, rywalizacji i konkurencji, ale na afirmowaniu każdej osoby oraz dążeniu do jedności z nią, wybaczaniu, wzajemnej trosce i radosnym świętowaniu codzienności. To jest istotą prawdziwej inkluzji.

        Obecnie na świecie działają 154 wspólnoty L’Arche" w 38 państwach oraz 1450 wspólnoty "Wiary i Światła" w 85 krajach. Myśl Jeana Vaniera inspiruje także badania pedagogiczne i praktykę edukacyjną. W oparciu o jego filozofię niepełnosprawności tworzone są programy edukacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży oraz konstruowane programy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną.Jean Vanier był wykładowcą na konferencji organizowanej w Instytucie Pedagogiki w 1985 r. Jest nieoficjalnym patronem Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej KUL. Jego myśl filozoficzno-pedagogiczna jest także podstawą badań naukowych i programów dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki KUL.

 

Ewa Domagała-Zyśk

Dorota Kornas-Biela

 

Więcej o Jeanie Vanier i jego wpływie na pedagogikę można przeczytać:

https://www.researchgate.net/project/Jean-Vanier-his-thought-and-its-reception 

 

Uroczystość Zakończenia Studiów

"Absolutorium"

w Instytutu Pedagogiki

Studenci kończący studia w naszym Instytucie serdecznie zapraszają na Uroczystość Absolutoryjną pracowników i studentów Instytutu Pedagogiki

8 czerwca 2019r. o godz. 9.00

rozpoczęcie Mszą Świętą w Kościele Akademickim, dalsze uroczystości
w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gmachu Głównym KUL.


Bardzo zależy nam na Państwa obecności w tym tak ważnym dla nas dniu i liczymy na to, że tak jak przez minione dwa,trzy lata Instytut Pedagogiki był dla nas drugim domem, tak i w dniu Naszego Absolutorium stworzymy razem miłą atmosferę i w naszej pedagogicznej wspólnocie pożegnamy ten etap naszego życia.
Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres e-mail: marlena809@interia.pl Togi będą do odbioru w Sali 107 GG, od godz. 8.00

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z Absolutorium :

 

 

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz Fundacja „Biografie Codzienności"

 

 zapraszają do udziału w VIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

z cyklu:

 

„BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI" 

 10 czerwca 2019 r., godz. 10:00

Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 

 Temat przewodni konferencji:

Biografia pedagogiczna w badaniach społecznych

i humanistycznych w kontekście funkcjonowania czasopisma „Biografistyka Pedagogiczna"

 

 Osoby chętne proszone są o nadsyłanie swoich zgłoszeń i abstraktów wystąpień do 4 czerwca 2019 r. na adres e-mailowy: kbpkul@gmail.com

 

komunikat

 

 

Instytut Pedagogiki KUL

 

oraz Międzynarodowa Sieć  Pedagogiczna PILGRIM

 

zapraszają na

międzynarodową konferencję naukową

 

„Integralny rozwój osoby i ochrona dzieła stworzenia – teoria i praktyka międzynarodowej sieci pedagogicznej PILGRIMplakat,

 

która rozpocznie się 31 maja 2019 r. o godz. 10.00

 

w Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Gmachu Głównym

 

DZIEŃ PEDAGOGA 

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW PEDAGOGIKI  i PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KUL

 

zaprasza studentów oraz pracowników Instytutu Pedagogiki do udziału w konferencji organizowanej z okazji obchodów Dnia Pedagoga na temat:

Mówić czy słuchać, czyli o wartości komunikacji w wychowaniu.

 
 
Zgłoszenia do 10.05.18
Miejsce: Instytut Pedagogiki DMM III
Termin: 27.05.2019

 

KATEDRA PEDAGOGIKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

 

zaprasza na konferencję zatytułowaną

 

"KUL w hołdzie swojemu Rektorowi. Pedagogiczno-etyczne przesłanie Ojca Jacka Woronieckiego" plakat,

 

która odbędzie się 10 maja 2019 r.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00 w Kolegium Jana Pawła II,

sala C- 1031. Konferencji towarzyszyć będzie sesja posterowa.

 

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz Fundacja „Biografie Codzienności”

 

zapraszają do udziału w VII OGÓLNOPOLSKIEJ INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

z serii:

„Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki

 

11-12 kwietnia 2019 r. 

Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 

Temat przewodni konferencji:

 Biografia pedagogiczna a jej zastosowanie 

w edukacji

Zgłoszenie i abstrakt należy przesłać drogą e-mail na adres kbpkul@gmail.com do
30 marca 2019 r. 

 

Karta zgłoszeniowa   Komunikat

Czasopismo "Roczniki Pedagogiczne" ze wsparciem MNiSW

 

Roczniki Pedagogiczne są pedagogicznym czasopismem akademickim, które stawia sobie za cel zamieszczanie oryginalnych, empirycznych i teoretycznych wyników badań w poszczególnych obszarach nauk o wychowaniu i promowanie nowych i kreatywnych osiągnięć metodologii pedagogicznej i metodyki pracy wychowawczej.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę czasopism zakwalifikowanych do finansowania w pierwszej edycji programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. W konkursie wzięło udział 1025 redakcji czasopism naukowych. W wyniku oceny eksperckiej dofinansowanie  otrzymała m.in. redakcja "Roczników Pedagogicznych".

 

Serdecznie gratulujemy sukcesu redakcji czasopisma!

 

 

 

Instytut Pedagogiki KUL otrzymał

Medal Université Catholique de l'Ouest à Angers, Francja,

 

za najlepszą współpracę międzynarodową pomiędzy Wydziałem Pedagogiki UCO, Francja a Instytutem Pedagogiki KUL wręczony przez Rektora Université Catholique de l'Ouest à Angers na ręce Pani dr Barabry Borowskiej, podczas Międzynarodowego Komgresu PARTNER DAYS MARS 2019

 

Wyniki II edycji Konkursu im. Profesor Teresy Kukołowicz na najlepsze prace magisterskie i licencjackie z zakresu pedagogiki

 

I miejsce:

- s. mgr Dorota Kondracka, Tożsamość narracyjna mężczyzn znajdujących się w kryzysie życiowym. Studium pedagogiczne, promotor: ks. dr Marek Jeziorański;

- mgr Paulina Lewandowska, Komunikowanie się osób słabosłyszących podczas wyjazdów zagranicznych. Wyzwania i możliwości wsparcia, promotor: dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL.

II miejsce:

- mgr Anna Pasek, Wybrane zachowania zdrowotne licealistów i ich opinie na temat bulimii, promotor: dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL.

III miejsce:

- mgr Izabela Karamać, Problematyka blogów osobistych prowadzonych przez matki dzieci z niepełnosprawnością, promotor: dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL.

 

Wręczenie odznaczeń: 28.02.2019r. 

 

Więcej o konkursie zobacz na stronie WWW

 

 

Wydarzenia roku 2018

 

Wydarzenia roku 2017

 

Wydarzenia roku 2016

 

Wydarzenia roku 2015

 

Wydarzenia roku 2014

 

 

 

 

KATOLICKI UNIWERYSTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

INSTYTUT PEDAGOGIKI, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZYCH

ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin

tel. Sekretariat Instytutu Pedagogiki - (81) 454-53-19;

tel. Dyrektor Instytutu Pedagogiki     - (81) 454-53-18.

e-mail: instped@kul.pl

  • e-pedagogika

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2019, godz. 12:07 - Agnieszka Linca-Ćwikła