Sekcja Jakości Kształcenia

Informujemy, że z dniem 1 października 2015 r. rozpoczęła swoją działalność Sekcja Jakości Kształcenia.

Zadania Sekcji zostały określone w Zarządzeniu Rektora KUL z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Działu Kształcenia.

2015-10-23