logo160      eealogo70    nglogo70

Ogólne informacje   

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy powstał na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską.

Trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będące zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwanych również funduszami norweskimi.

 

Cel strategiczny

Głównym celem Funduszu będzie przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji.

 

Cel szczegółowy

Celem Funduszu będzie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez:

  • zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami,
  • rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa: podstawowego, wyższego, zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych) w Polsce oraz na obszarze Państw Darczyńców.

Działania

W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie w ramach czterech działań:

  • Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
  • Wizyty Przygotowawcze
  • Współpraca Instytucjonalna
  • Rozwój Polskich Uczelni

 

Więcej informacji na stronie głównej Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego: http://www.fss.org.pl/

 

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych jest odpowiedzialna za działanie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni.

 

Więcej informacji oraz wszystkie potrzebne dokumenty znajdą Państwo poniżej:

 

Projekt na rok akademicki 2016/2017 - w roku 2016/2017 nie było ogólnopolskiego naboru wniosków; w dniu 30 kwietnia 2017 r. nastąpiło formalne zakończenie wdrażania II edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Polsce.

 

Projekt na rok akademicki 2015/2016

 

Projekt na rok akademicki 2014/2015

 

Projekt na rok akademicki 2013/2014

 

By uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

 

mgr Katarzyna Woźniak

Koordynator Działania "Mobilność Studentów i Pracowników" (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy)

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych

Dział Współpracy z Zagranicą

(81) 445 4205

katstep@kul.pl