Lubelska Koalicja na rzecz Integracji

Projekt Lubelska Koalicja na rzecz Integracji jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2018 r., zaś docelowo projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020 r. Budżet całkowity projektu wynosi 2960997,05 zł, z czego wkład ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji wynosi 2220747,79 zł.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie pod przewodnictwem Wojewody Lubelskiego, który pełni funkcję lidera projektu oraz we współpracy z Fundacją Instytutu na rzecz Państwa Prawa.

 

Uczestnicy w ramach projektu korzystają z możliwości m.in. poznawania kultury i historii Polski, nauki języka polskiego, udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, integracji ze studentami polskimi i zagranicznymi.

 

Więcej informacji na stronie

2018-09-07

Projekt "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja"

Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja,

Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2020-01-31.

Budżet projektu: 1 999 986,00 zł, w tym dofinansowanie: 1 939 986,42 zł.

 

Projekt przewiduje realizację 4 miesięcznych staży wysokiej jakości dla 167 studentów/tek (122K/45M) studiów stacjonarnych II rok II stopnia kierunku: FA,FG,FP,FR,FS,H,HS oraz studiów stacjonarnych III rok I stopnia kierunku Edytorstwo Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

2018-04-06

Projekt "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja"

Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja

Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2020-02-29.

Budżet projektu: 2 814 156,95 zł w tym 2 729 732,24 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Projekt przewiduje realizację staży wysokiej jakości adresowanych do 229 studentów/tek biernych zawodowo (138K/91M) kierunków prawo V rok i prawo w biznesie II r. II stopnia studiów stacjonarnych KUL do 29.02.2020 r.

2018-04-06

Projekt "Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy. II Edycja"

Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy. II Edycja

Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2019-08-31.

Budżet projektu 1 037 025,00 zł, w tym 1 005 914,25 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Projekt przewiduje realizację staży wysokiej jakości adresnych do 84 studentów/tek biernych zawodowo studiów stacjonarnych III r. I stopnia i II r. II stopnia kierunku administracja KUL.

2018-04-06

Projekt "Dziennikarz na stażu - Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL"

Dziennikarz na stażu - Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL

Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2019-08-31.

Budżet projektu: 1 032 127,50 zł, w tym dofinansowanie z  Funduszy Europejskich: 1 001 163,67 zł.

 

Projekt przewiduje realizacją wysokiej jakości staży adresowanych do 78 studentów/tek biernych zawodowo (48K/30M) kierunku Dziennikarstwo i  Komunikacja Społeczna KUL I i II stopnia studiów stacjonarnych KUL do 31.08.2019 r.

2018-04-06

Projekt "Europejski doradca"

Europejski doradca

Czas trwania projektu: 01.01.2017 r. - 30.09.2020 r.

Budżet projektu: 1 864 386,00 PLN, w tym 1 808 382,42 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Głównym celem projektu „Europejski doradca” jest realizacja  międzynarodowego

programu kształcenia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne skierowane do 40 osób: z Polski (10 osób) i cudzoziemców (30 osób) do IX.2020 roku.

W ramach projektu przewiduje się przygotowanie 40 wysokiej klasy specjalistów ( w tym 30 cudzoziemców) w obszarze doradztwo kariery i doradztwa personalnego w odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie na rynku p[racy i wśród pracodawców.

 

 

2017-07-01

Projekt "Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II"

Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Czas trwania projektu: 01.12.2016 - 31.08.2018.

Budżet projektu: 77 325,00 zł, z tego dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 75 005,25 zł.

 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie do VIII.2018 kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa 78 uczniów/-c (46K/32M) z następujących szkół: III LO w Chełmie, LO w Bełżycach, II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu, III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie, Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku, I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie dzięki realizacji zajęć w obszarze poprawnego argumentowania, krytycznego i samodzielnego myślenia, logiki, heurystyki we współpracy ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi.

 

2016-12-01

Projekt ,,Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej"

Projekt ,,Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej”

Czas trwania projektu: 01.11.2016 r. – 31.07.2019 r.

Budżet projektu 609 562,50 zł, w tym 587 797,11 zł dofinansowania projektu z Funduszy Europejskich: 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie do VII.2019 kompetencji 75 studentów/-ek (w tym 53 kobiet) kierunków: praca socjalna, nauka o rodzinie, teologia KUL odpowiadając potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi.

 

 

2016-11-01