Informacje

Karty przedmiotów

 

Udostępniamy karty przedmiotów dla kierunków socjologia I i II stopnia, praca socjalna I stopnia, praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia oraz doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopnia wszystkich prowadzonych zajęć w roku akademickim 2021/2022 (więcej...). 

 

 

Ewaluacja zajęć

 

Szanowni Państwo, drodzy Studenci, dziękujemy za udział w ankiecie ewaluacyjnej w I i II semestrze 2020/21 roku. Informujemy, że zgłoszone sugestie były tematem podczas obrad Rady Programowej i Rady Instytutu. Dokładamy starań, aby stale podnosić jakość kształcenia i brać pod uwagę Państwa spostrzeżenia, przy zachowaniu specyfiki przedmiotowej i formalnej prowadzonych zajęć.

O poprawę komfortu pracy w salach dydaktycznych stale zabiegamy. Uczelnia i Wydział doposaża kolejne sale wykładowe i ćwiczeniowe zgodnie posiadanymi zasobami finansowymi.

Zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnej ankiecie!

 

 

NA SKRÓTY:

 

Informacje, formalności:    

Wzory podań

Stypendia

Praktyki studenckie

Wymiana studencka

Opiekunowie lat

 

Egzamin, obrona pracy: 

Zasady pisania prac dyplomowych w INS KUL

Zasady dyplomowania

Zał.9 wzór wniosku o dopuszczenie do egz.

Tezy na egzaminy dyplomowe:

> Socjologia - licencjat

> Socjologia - magisterium

> Doradztwo kariery i doradztwo                    personalne - licencjat

> Praca socjalna - licencjat

> Praca socjalna i ekonomia społeczna -  magisterium

> Kryminologia - magisterium

     

 

 

 

 

Studia: 

Program studiów

Katalog przedmiotów

 

 

Organizacje studenckie:

Koło Studentów Socjologii KUL

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej KUL

Wolontariusze IS KUL  

Uczelniany Samorząd Studentów

Agencja Fotograficzna TERRA

Agencja Reporterska "Passion TV"

Akademickie Studio Filmowe

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”

Akademicka Sekcja Pomocy Przedmedycznej

Akademicka Służba Porządkowa

Chór Akademicki KUL

Galeria 1 im. B. Słomki

Harcerskie Koło Akademickie „Żywioły”

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego

Koło PTTK nr 1 przy KUL

Legia Akademicka KUL

Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL

Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis

Scena Plastyczna KUL

Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków

Teatr ITP

Teatr Enigmatic

 

 

 

 

 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2023, godz. 09:17 - Maria Mazurek-Olszowa