Zdolność myślenia jest jedną z najbardziej wyróżniających cech gatunku ludzkiego. W różnych kulturach definicja człowieczeństwa jest związana z takimi pojęciami, jak świadomość, wiedza i rozum. W tradycji myśli zachodniej, istoty ludzkie definiowane są jako „racjonalne” lub „zwierzęta logiczne”. Logika, jako badanie zasad rozumowania, była przedmiotem badań wielu cywilizacji na przestrzeni dziejów, zawsze odgrywając ważną rolę w rozwoju filozofii i nauk ścisłych. - czytamy na stronie www UNESCO.

Z tej okazji zapraszamy Państwa do lektury jednego z najstarszych podręczników logiki wydanego w języku polskim. Jej autorem jest  Kazimierz Narbutt (1738-1807).

Logika czyli Rozwazania y rozsądzania rzeczy nauka według ktorey kazdey ma we wszystkim prawdy dochodzic y stredz się fałszu.
Drukarnia Pijarów; druk w Wilnie: w Drukarni J. K. Mci y Rzeczy-pospolitey u XX. Szkół Pobożnych, 1769.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2022, godz. 11:44 - Andrzej Zykubek