Katedra Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej pt. "Światła masz tyle w sobie..." Ze studiów wschodniosłowiańskich wybitnemu białoruteniście, profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu w 85. rocznicę urodzin. Uroczystość odbędzie się 11 grudnia 2015, o godz. 13.00, w sali CN-208.

 

***

 

Katedra Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej serdecznie zaprasza na wykład dr hab. Andrieja Moskwina pt. Teatr i dramat białoruski okresu transformacji, który odbędzie się 1 grudnia 2015, o godz. 12.30, w sali CN 004.

 

***

 

Ukraina w zbliżeniu. Pracownicy Katedry Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej z gościnnymi wykładami w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

 

 ***

 

Relacja dr. Alberta Nowackiego z pobytu w Kijowie w ramach stażu naukowego w Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki (grudzień 2013).

 

***

 

II Konkurs Multimedialny Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych "Jak wygląda Ukraina - propozycja wycieczki".

 

***

 

Zapraszamy na Multimedialną lekcję języka ukraińskiego.

 

***

 

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą prezentację multimedialną "Euro - 2012. Polska - Ukraina". Wszystkim uczestnikom dziękujemy za uczestnictwo. Laureatom serdecznie gratulujemy.

 

***

 

Sukces naszej studentki - Kinga Łesyk laureatką konkursu "V Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa" (30.03. - 01.04.2012). Serdecznie gratulujemy.

 

16 grudnia 2011 - Udział pracowników i studentów Katedry Literatury Ukraińskiej w Międzynarodowej konferencji pt. "Polska - Ukraina i 20 lat na tle 1000-letniego sąsiedztwa.

Galeria zdjęć

 

***

 

15 grudnia 2011 - Katedra Literatury Ukraińskiej zaprasza na Międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone twórczości Łesi Ukrainki.

Galeria zdjęć

 

***

 

14 maja 2009 w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL odbyła się konferencja pt. Mikołaj Gogol w interpretacjach i krytyce literackiej. Dwusetna rocznica urodzin pisarza. Spotkanie zorganizowały Katedra Literatury Rosyjskiej i Katedra Literatury Ukraińskiej naszego Instytutu. 

 

***

 

W dniach 23 - 24 kwietnia 2009 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Інтертекстуальність в системі художньо-філософського мислення: теоретичний та історико-літературний виміри (Łuck, Ukraina). Katedra Literatury Ukraińskiej była jednym z organizatorów spotkania. 

***

 

4 - 5 grudnia 2008 odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa Kultura i oświata w dwudziestoleciu międzywojennym zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Sesja miała charakter międzynarodowy, przyjechali na nią badacze z wielu ośrodków naukowych. Nasz Instytut i Katedrę reprezentowała prof. dr hab. S. Andrusiw.

***

 

24 kwiecień 2008 - Katedra wzięła udział w Międzynarodowym seminarium naukowym  pt. Методології слов'янського літературознавства. Seminarium zorganizowała Katedra polonistyki Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki, Łuck (Ukraina).

***
W dniach 30 - 31 października 2007 pracownicy Katedry wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji pt. Literatura polska, białoruska i rosyjska w kontekście europejskim.
Organizator konferencji: Wołyński Państwowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina).
Autor: Marta Reda
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2015, godz. 16:50 - Marta Kaczmarczyk