Obecnie funkcjonująca Katedra Bankowości i Finansów jest efektem rozwoju Katedry Bankowości utworzonej w roku 2010.

 

Kierownikiem Katedry od początku jej istnienia jest
prof. dr hab. Marian Żukowski (urlop).

Pozostali pracownicy:

dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL - kurator katedry

dr hab. Antoni Magdoń, prof. KUL (urlop)

dr Piotr Bolibok

dr Anna Dąbkowska

dr Maria Zuba-Ciszewska 

 

Problematyka naukowo-badawcza Katedry obejmuje m.in.:

 • organizację rynkowych systemów bankowych
 • zarządzenie bankiem komercyjnym
 • analizę finansowo-ekonomiczną banków
 • marketing i controlling bankowy
 • metody oceny zdolności kredytowej
 • zarządzanie ryzykiem w banku
 • rachunkowość banków komercyjnych i sprawozdawczość bankową
 • instrumenty i instytucje rynku finansowego
 • bankowość spółdzielczą
 • nadzór finansowy
 • funkcje i operacje banku centralnego
 • współczesny system walutowy
 • politykę kredytową MFW i Banku Światowego
 • międzynarodowy rynek kapitałowy
 • finanse przedsiębiorstw
 • agrobiznes.

Kontakt

Lokalizacja:

Kampus Główny, budynek Collegium Jana Pawła II - piętro IV
pokój C-430 (Prof. dr hab. Marian Żukowski)
pokój C-433 (pozostali pracownicy)

 

Adres korespondencyjny:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Bankowości i Finansów

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Kontakt telefoniczny:

Prof. dr hab. Marian Żukowski - tel. 81 445 34 30
pozostali pracownicy - tel. 81 445 34 33

 

Autor: Dorota Mikulska
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2019, godz. 14:30 - Maria Zuba-Ciszewska