Kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL


ur. 1973 w Łomży

1997 – magister teologii (KUL)
1998 – magister filologii polskiej (KUL)
2005 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (KUL)
2013 – doktor habilitowany nauk humanistycznych (KUL)
2016 – profesor KUL

2005-2015 – adiunkt Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL
Od 2015 roku kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
2015-2016 – visiting professor University of Ottawa, Kanada
2017-2018 – visiting professor Xi’an International Studies University, Chiny

 

e-mail: tataoli@kul.pl

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2018, godz. 10:40 - Natalia Turkiewicz