25. Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich

W dniach 5-8 września odbędzie się w Lublinie 25. Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich. Obrady z udziałem ponad 80 uczestników z całej Polski (przedstawicieli czasopism, portali i wydawnictw uczelnianych) będą odbywały się pod hasłem „Między drukiem a siecią”. To już drugie tego typu spotkanie w Lublinie – poprzednie miało miejsce w 1996 r.

Rozpoczynamy we wtorek o godz. 15.00 w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS sesją „Akademicki Lublin”, podczas której przedstawiciele władz miasta opowiedzą o miejscu instytucji akademickich i naukowych w strategii rozwoju Lublina, a reprezentanci władz lubelskich uczelni publicznych przedstawią krótko swoje uczelnie. Towarzyszyć im będą naukowcy, którzy swoje badania zaprezentują w formie FAMELABów.

W czwartek redaktorzy uczelnianych czasopism gościć będą na KUL. W Centrum Transferu Wiedzy zaplanowane zostały dla nich dwie sesje szkoleniowe – pierwsza dotyczyć będzie prawa autorskiego, a druga problemów językowych i przygotowania publikacji do druku.

Spotkania redaktorów czasopism uczelnianych są organizowane od 25 lat. Pierwsze – pod hasłem „Konfrontacje Gazet Akademickich” - odbyły się na Uniwersytecie Gdańskim w 1993 r. Kolejne spotkania były organizowane przez redaktorów czasopism uczelni z różnych ośrodków akademickich w kraju.

Organizatorami tegorocznej konferencji są: Fundacja Forum Akademickie, wydawca miesięcznika „Forum Akademickie” i Urząd Miasta Lublin wraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Patronat honorowy nad konferencja objął dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, a patronat merytoryczny rektorzy uczelni, które są organizatorami konferencji.