+ Zmarł Ksiądz Profesor Karol Mrowiec +

 

9 grudnia 2011 r. zmarł Ksiądz Profesor Karol Mrowiec. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona 14 grudnia o godz. 11.00 w Kościele pw. Św. Krzyża w Warszawie.

Requiescat in pace

[*] [*] [*]

Ks. Karol Mrowiec - ur. 24 października 1919 roku w Rudzie Śląskiej. W latach 1930-34 uczęszczał do gimnazjum Księży Misjonarzy w Krakowie, a w latach 1934-38 do Seminarium Internum Misjonarzy w Wilnie, gdzie w maju 1938 roku zdał maturę. Jednocześnie uczył się gry na fortepianie u ks. Leona Świerczka w Krakowie oraz zasad muzyki i harmonii u ks. Wendelina Świerczka w Wilnie. W 1934 roku został przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. W latach 1938-43 odbył studia teologiczne i filozoficzne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W 1943 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w 1945 roku uzyskał stopień magistra teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na podstawie pracy Nauka Laktancjusza o Trójcy Świętej. Na przełomie 1943/44 rozpoczął prywatne studia muzykologiczne pod kierunkiem Zdzisława Jachimeckiego.

W latach 1947-48 odbył naukę w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Krakowie, uzyskując w 1950 roku świadectwo jej ukończenia. W latach 1948-56 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie: grę na organach pod kierunkiem Józefa Chwedczuka (1948-52), teorię muzyki pod kierunkiem Stefanii Łobaczewskiej (1949-54) oraz kompozycję pod kierunkiem Stanisława Wiechowicza (1952-56). W 1959 roku obronił pracę doktorską Polska pieśń kościelna w opracowaniu kompozytorów polskich XIX wieku, w 1968 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Pasje wielogłosowe w muzyce polskiej XVIII wieku, w 1979 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku – tytuł profesora zwyczajnego. W 1986 roku został mu nadany tytuł doktora honoris causa Papieskiego Instytutu Muzyki Kościelnej.

W latach 1956-1992 pracował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1956 roku jako adiunkt ks. prof. Hieronima Feichta współorganizował nowopowstałą Katedrę Muzykologii Kościelnej, która w 1958 roku została przekształcona w Instytut Muzykologii Kościelnej. W latach 1968-82 pełnił funkcję kierownika Instytutu Muzykologii Kościelnej, w latach 1982-92 pracował jako profesor w tymże Instytucie (od 1990 roku Instytucie Muzykologii) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jako kierownik IM KUL doprowadził do znacznego rozszerzenia programu studiów w Instytucie i zainicjował badania terenowe nad muzycznym folklorem religijnym w Polsce.

Karol Mrowiec zasiadał w Zarządzie Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Radzie Naukowej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 1979-81 oraz 1996-2001), Zarządzie Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (1975-77), Zarządzie Consociatio Internationalis Musiae Sacrae, Radzie Naukowej periodyku Nasza Przeszłość (od 1984), Konsultacji Naukowej kwartalnika Liturgia Serca (od 1995), Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej (1965-75) oraz Podkomisji Muzyki Sakralnej przy Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski (1967-94). Jest członkiem ZKP od 1964 roku, Towarzystwa Naukowego KUL od 1969 roku, Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie od 1970, Consociatio Internationalis Musiae Sacrae oraz Członkiem Korespondentem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie (od 1993), należał do International Musicological Society.

Za swe osiągnięcia muzykologiczne oraz kompozytorskie został wyróżniony wieloma nagrodami i wyróżnieniami: I Nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Poznaniu za utwór Wóz (1961), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1972), Złotym Krzyżem Zasługi za działalność dydaktyczną (1974), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1993), Nagrodą im. Brata Alberta Chmielowskiego (1999), a także doroczną Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich „za fundamentalne badania polskiej muzyki religijnej” (2007).

2011-12-10

Msza Św. z okazji 93 rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

‎Koło Naukowe Studentów Muzykologii 

 

zaprasza na

 

Mszę Św. z okazji 93 rocznicy powstania

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w Kościele Akademickim KUL

 

08 grudnia 2011 r. g.12:15

 

 

 

Oprawa muzyczna:

 

Chór Instytutu Muzykologii KUL pod dyrekcją

Magdaleny Pasierbowicz

 i

Anny Pliś 

z klasy dyrygentury p. dr hab Grzegorza Pecki, 

 

 

Kamil Turczyn - organy.

 

 

 

Wykonają:

 

W.A. Mozart-Msza Brevis d-moll KV65

A. Vivaldi- Magnificat g-moll.

 

 

 

Zapraszamy !!! 

2011-12-07

Zdjęcia z Uroczystości Św. Cecylii

 

W Galerii pojawiły się zdjęcia z obchodów Uroczystości św. Cecylii :) 

Zapraszamy do oglądania!

2011-12-06

Uroczystości św. Cecylii

Instytut Muzykologii KUL
Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL

Zaprasza na:

UROCZYSTOŚCI ŚW. CECYLII


22-23 listopad 2011 r.

22 listopad 2011 r.
17:00 Koncert w wykonaniu studentów Instytutu Muzykologii KUL (Aula Stefana Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

23 listopad 2011 r.
9:30 Msza Święta pod przewodnictwem o. Dawida Kusza OP (Kościół Akademicki KUL)

Sympozjum "Współczesna muzyka liturgiczna i sakralna" (C-1031)

11:30-13:10 Sesja I
dr Piotr Karwowski (Biała Podlaska): "Praktyczna zastosowanie w liturgii kompozycji Stefana Stuligrosza"

o.Dawid Kusz OP (Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO.Dominikanów-Kraków): "Muzyka Liturgiczna słyszalna po drugiej stronie ołtarza. Rozważania kapłana i kompozytora."

ks. mgr Vincent Adi Gunawan Meka SVD (KUL): "Muzyka liturgiczna w Indonezji"

15:00-17:00 Sesja II

mgr Kinga Krzymowska (KUL): "Tematyka maryjna w twórczości współczesnych kompozytorów polskich"

mgr Bogdan Tabisz (KUL): "Restytucja organów chórowych Caspariniego Kościoła Garnizonowego PW. św.Elżbiety we Wrocławiu"

mgr Łukasz Kaczmarek (KUL): "Życie i twórczość Apolinarego Szeluto"

mgr Marta Rzepczyńska-Okonsky (Sacramento(CA)/AM Poznań): "Twórczość sakralna na chór a capella Andrzeja Koszewskiego: między tradycją a nowoczesnością"

17:30 Projekcja Spektaklu Paula Barza pt. "KOLACJA NA CZTERY RĘCE"
SPONSORZY:

Laboratoire de la Musique www.laboratoire.pl

Fundacja Rozwoju KUL fundacja-rozwoju-kul,13203.html
KONCERT W WYKONANIU STUDENTÓW MUZYKOLOGII KUL
22 LISTOPADA 2011 R. GODZ. 17:00
AULA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

 


PROGRAM:

 


01. J.S. Bach – Małe Preludium C-dur
ks. Andrzej Zarzycki – fortepian
student I roku studiów I stopnia w klasie fortepianu dr hab. Agnieszki Schulz-Brzyskiej

 


02. N. Bruhns - Preludium i Fuga e-moll
Justyna Pastor – organy
studentka I roku studiów II stopnia w klasa organów specjalnych dr szt. Jarosława Wróblewskiego

 


03. S. Rachmaninow – Moment muzyczny h-moll op.16 nr 3
Rafał Konieczny – fortepian
student III roku studiów I stopnia w klasie fortepianu dr hab. szt. Jolanty Skorek - Münch

 


04. M. Karłowicz – Mów do mnie jeszcze
S. Moniuszko - Złota rybka
Anna Zagdańska – alt
studentka II roku studiów II stopnia
Anna Kabulska – fortepian
absolwentka Muzykologii KUL

 


05. I. Gotkovsky – Brillance na saksofon altowy i fortepian (1974)
I Declame
II Desinvolte
III Dolcissimo
IV Final
Grzegorz Bil – saksofon
uczeń VI kl. OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie w klasie saksofonu mgr Andrzeja Kapłona
Kamil Turczyn – fortepian
student II roku studiów II stopnia w klasie fortepianu dr hab. Agnieszki Schulz-Brzyskiej oraz
I roku studiów II stopnia AM w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Andrzeja Tatarskiego

 


06. Wybrane Arii z różnych Autorów zebranych z kancjonału S.S. Klarysek w Starym Sączu z 1768 roku
Dymitr Harelau – organy
student III roku studiów I stopnia w klasie organów dr szt. Jarosława Wróblewskiego

 


07. F. Chopin – Nokturn c-moll op.72 nr 3
Ewa Borowska – fortepian
studentka III roku studiów I stopnia w klasie fortepianu mgr szt. Doroty Korbut

 


08. Dwie pieśni:
Spełnienie – Apocalipsis
Zdumienie
słowa: Jan Paweł II, muzyka: siostry Olszówki
Urszula Olszówka – vocal
Ewelina Olszówka – vocal / fortepian
studentki II roku studiów I stopnia w klasie fortepianu dr hab. Jolanty Skorek- Münch oraz
I i II roku studiów II stopnia Informatyki KUL

 


09. F. Liszt – Etiuda koncertowa Des-dur Poszumy Leśne
Aleksandra Piech – fortepian
studentka III roku studiów I stopnia w klasie mgr szt. Doroty Korbut

 


10. K. Herdzin – Bajkowe Opowieści na saksofon altowy i fortepian (1995)
cz. I, IV, VI, VIII
Grzegorz Bil – saksofon
uczeń VI kl. OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie w klasie saksofonu mgr Andrzeja Kapłona
Kamil Turczyn – fortepian
student II roku studiów II stopnia w klasie fortepianu dr hab. Agnieszki Schulz-Brzyskiej oraz
I roku studiów II stopnia AM w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Andrzeja Tatarskiego

 


11. S. Rachmaninow - Preludium cis-moll op.3 nr 2

Dymitr Harelau – fortepian

student III roku I stopnia w klasie fortepianu dr hab. szt. Jolanty Skorek-Münch

 


12. J. Alain - Wariacje na temat Jannequina
Michał Jung – organy
student II roku studiów II stopnia w klasie organów specjalnych dr szt. Jarosława Wróblewskiego oraz
I roku studiów II stopnia UMFC w Warszawie w klasie organów prof. Józefa Serafina
2011-11-16

IV Międzynarodowe Spotkania Organowe

Kuria Diecezjalna w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Katedra Organów i Klawesynu
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
oraz
Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA
i
Joachim-Wagner Gesellschaft


zapraszają na

 

IV Międzynarodowe Spotkania Organowe
Mazowsze 2011 Koncerty        Warsztaty      Wycieczki      Konferencja

 Siedlce i okolice: 21 października – 4 grudnia 2011 r.Więcej informacji na: http://spmo.pl/

2011-11-01

V Międzynarodowe Sympozjum i Warsztaty dla Organistów

 

  

Zapraszamy do udziału w V Międzynarodowym Sympozjum i Warsztatach dla Organistów, które odbędą się we Wrocławiu w dniach 18-19 listopada 2011 roku.

 

 

Nadchodzące spotkanie będzie poświęcone obecności chorału luterańskiego w liturgii rzymskokatolickiej. Gościem specjalnym będzie Thomas Lennartz, organista katedry w Dreźnie.


 

 


Sympozjum i warsztaty są skierowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką naukową i praktyczną z dziedziny muzyki kościelnej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów diecezjalnych szkół organistowskich, uczniów klas organów muzycznych szkół II st. oraz studentów akademii muzycznych.Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł. Organizatorzy oferują rezerwację noclegów.
Wizyta Thomasa Lennartza realizowana jest w ramach projektu "Mistrzowie na Akademii". Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
 


Szczegóły:
2011-10-27

Koncert Diany Rowan

Katedra Filologii Celtyckiej KUL
oraz
Ambasada Irlandii


serdecznie zapraszają na koncert muzyki irlandzkiej

 

Diana Rowan
Music for the harp

 

 

 

24.10.2011 godz. 17:00
sala c-1031

 

 

 

Wstęp wolny

2011-10-23

XIV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

 


Co pięć lat w Poznaniu odbywa się najstarszy konkurs skrzypcowy na świecie. Po raz pierwszy odbył się w 1935 roku w Warszawie. Ta impreza dla skrzypków jest tym, czym Konkurs Chopinowski dla pianistów.

 

Tegoroczna edycja będzie gościła 53 artystów z: Azerbejdżanu, Rosji, Australii, Argentyny, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Białorusi, Japonii, Kazachstanu, Ukrainy, Korei Południowej, Armenii, Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Chin oraz Turcji.

Nie zabraknie także licznej reprezentacji Polskich skrzypków. Konkurs trwa od 8 do 23 października 2011 r.

 

 

 

Koło Naukowe Studentów Muzykologii zachęca do posłuchania konkursowych zmagań on-line i trzymania kciuków za polskich reprezentantów oraz przypomina, że Henryk Wieniawski urodził się 10 lipca 1835 roku w Lublinie. 

 

 

Transmisja online na żywo: http://www.wieniawski.pl/transmisja_na_zywo.html

2011-10-13

Witamy!

 

 

Po wakacyjnej przerwie nasze Koło z nowym zapałem zabrało się do pracy.

 

 

Witamy szczególnie studentów I roku studiów I stopnia. Jest to wyjątkowo duży rocznik (31 osób!!!). Niebawem odbędą się otrzęsiny.

 

 

Przygotowujemy także Święto Patronalne Instytutu Muzykologii, na które już zapraszamy. Wystarczy zajść na X piętro 23 listopada i zostać mile zaskoczonym.

 

 

Będzie się sporo działo... Ale o tym na razie - sza!

2011-10-13

Spotkania Koła Naukowego Studentów Muzykologii

 

Zapraszamy w każdą środę o godz. 15:50 do sali 1038.

 

2011-10-12