Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Kierownik Katedry Ochrony Wód

dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

 

Grażyna Mazurkiewicz-Boroń

 

Specjalizacja naukowa: Ekofizjologia mikroorganizmów wodnych, eutrofizacja zbiorników zaporowych, gospodarowanie i ochrona zasobów wodnych.

 

Godziny przyjęć:

wtorek, godz.: 9.00-10.00

 

Adres:

Budynek Inżynierii Środowiska

ul. Ofiar Katynia 8b

37-450 Stalowa Wola

pokój 1.11

 

Kontakt:

tel. kom.: 602 177 058

e-mail: gmazurkiewicz@kul.lublin.pl

 

 

Skład Rady Instytutu Inżynierii Środowiska:

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow - Dziekan WZPiNoS

dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka

dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL

dr hab. inż. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL

dr hab. Małgorzata Gonera, prof. KUL

dr hab. inż. Alicja Księżopolska

dr hab. Barbara Marczewska, prof. KUL

 

dr inż. Franciszek Świtała

dr Sylwia Terpiłowska

dr Agnieszka Kramek

dr Rafał Kuzioła

 

Przedstawiciele studentów:

Artur Polit - Inżynieria Środowiska I stopnia

Radosław Kuśmierz - Inżynieria Środowiska II stopnia

Vacat - Inżynieria Materiałowa I stopnia

Autor: Justyna Płaza
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2019, godz. 11:37 - Adam Garbacz