Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

 

mgr Katarzyna Olko - Sekretarz

 

 

Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska

Kierownik – dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL

mgr Anna Gronba-Chyła – asystent naukowo-dydaktyczny

mgr Katarzyna Grąz – asystent naukowo-dydaktyczny

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL

dr Paweł Kwaśnicki – adiunkt

dr inż. Ewelina Grabias - adiunkt

prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka - profesor nadzwyczajny

dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL - profesor nadzwyczajny

dr inż. Witold Adamowski – adiunkt

 

Katedra Chemii Analitycznej Środowiska

Kierownik – dr hab. Barbara Marczewska, prof. KUL

dr hab.  Alicja Księżopolska – adiunkt

dr Agnieszka Kramek – adiunkt

 

Katedra Fizyki Stosowanej

Kierownik – prof. dr hab. Andrzej Kuczumow
dr Taras Kavetskyy – adiunkt 

dr Rafał Kuzioła – asystent naukowo-dydaktyczny

mgr Volodymyr Popovych – asystent naukowo-dydaktyczny

 

Katedra Ochrony Wód

Kierownik – dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL

dr hab. Małgorzata Gonera, prof KUL

dr Marek Jelonek – adiunkt

mgr Robert Stachyra – asystent naukowo-dydaktyczny

 

Pracownia Biologii Środowiska

Kierownik – dr Sylwia Terpiłowska

mgr Katarzyna Czarnek – asystent naukowo-dydaktyczny

  

Pracownia Inżynierii Sanitarnej

Kierownik – dr inż. Franciszek Świtała

mgr inż. Ewa Hołota – asystent naukowo-dydaktyczny

 

Zespół służby technicznej

mgr Dorota Nowak (urlop)
mgr inż. Adam Garbacz

 

Autor: Justyna Płaza
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2019, godz. 10:14 - Adam Garbacz