Instytut Inżynierii Środowiska

Wydział Nauk Inżynieryjno - Technicznych w Stalowej Woli

ul. Ofiar Katynia 8b

37- 450 Stalowa Wola

 

 

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

e-mail: gmazurkiewicz@kul.lublin.pl

 

 

sekretarz Wydziału

tel.: 81/ 45 45 500

 

sekretarz ds. procesu naukowego

tel.: 81/ 45 45 501

 

sekretarz ds. procesu kształcenia

tel.: 81/ 45 45 502

 

sekretarz ds. studentów

tel.: 81/ 45 45 517

 

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2019, godz. 10:23 - Adam Garbacz