Centrum  Dydaktyki powstało 1 X 2019 r. w ramach Instytutu Inżynierii Środowiska w nowo powołanym Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych KUL w Stalowej Woli. Zabezpiecza ono potrzeby studentów z wygaszanych w WNIT kierunków humanistyczno-społecznych: pedagogika i prawo oraz skupia 10 pracowników realizujących zadania dydaktyczne.  Kadrę CD stanowią doświadczeni i długoletni wykładowcy – samodzielni pracownicy naukowi oraz doktorzy nauk społecznych i prawnych, legitymujący się znacznym dorobkiem uzyskanym w kraju i za granicą. Kierownikiem CD jest ks. dr hab. Roman B. Sieroń, absolwent rzymskiego Angelicum. 

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2020, godz. 09:07 - Adam Garbacz