W Pracowni Inżynierii Sanitarnej student pozna zasady projektowania
i wykonywania:

  • obiektów budowlanych,
  • wyposażenia technicznego budynków (instalacji gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji),
  • infrastruktury podziemnej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe),
  • alternatywnych źródeł energii (elektrownie wodne, wiatrowe, fotowoltaiczne, słoneczne, na biomasę, biogaz, geotermalne). 
Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2018, godz. 07:57 - Adam Garbacz