Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą

(akademik nr 1, pokój nr 22)

 

Kierownik Katedry:

dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

 

 

Pracownicy Katedry:

dr hab. Jadwiga Daszykowska, adiunkt

 

 

Obszary badań:

 1. Zarządzanie szkołami i placówkami oświatowymi.
 2. Funkcjonowanie prawa oświatowego.
 3. Doradztwo i planowanie kariery edukacyjnej oraz zawodowej uczniów.
 4. Funkcjonowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli.
 5. Wychowanie patriotyczne.
 6. Promocja szkół i placówek oświatowych.
 7. Edukacja regionalna.
 8. Historia oświaty i szkolnictwa polskiego.
 9. Edukacja zdrowotna w szkołach

Czasopisma naukowe:

 1. Tarnowskie Studia Historyczne

Współpraca:

 1. Katedra Muzyki Kościelnej - Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie .
 2. Katedra Historii Opieki Społecznej - Wydział Nauk Społecznych Katolicki Uniwersytet   Jana Pawła  II w Lublinie. 
 3. Wydział  Teologiczny w Tarnowie - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 4. Polskie Towarzystwo Historyczne o/Tarnów.
 5. Muzeum Okręgowe w Tarnowie.
 6. Tarnowskiego Towarzystwo Kulturalne.
 7. Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.
 8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie.
 9. Starostwo Powiatowe w Tarnowie - Wydział Edukacji, Wydział Kultury.
 10. Stowarzyszenie Jazdy im.  5. PSK w Tarnowie. 
 11. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2018, godz. 12:58 - Małgorzata Wolak