Katedra Pedagogiki
Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacyjnej

(akademik nr 1, pokój nr 20, 09)

 

Kurator Katedry:

prof. zw. dr hab. Tamara Hovorun

 

Pracownicy Katedry:

dr Magdalena Łuka, adiunkt

dr Paweł Witek, asystent

 

Obszary badawcze

Problematyka badawcza, która realizowana jest w naszej Katedrze obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki opiekuńczej, resocjalizacyjnej oraz profilaktyki adresowanej do dzieci i młodzieży. Szczególne zainteresowania naukowe dotyczą: współczesnych modeli zarządzania oświatą, pedagogiki pracy i bezrobocia, teorii i praktyki mediacji, profilaktyki społecznej w kontekście działalności sekt, funkcjonowania służb społecznych, m.in. kurateli.

 

Współpraca:

Współpracujemy z instytucjami opieki i resocjalizacji, w których studenci specjalności opiekuńczo-wychowawczej odbywają praktyki. Są to m.in. szkoły, przedszkola, domy dziecka, zakłady karne i wychowawcze. Członkowie naszej katedry współpracują również z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, czego efektem jest uczestnictwo w zagranicznych konferencjach naukowych, współrealizacja międzynarodowych projektów badawczych, członkostwo w redakcjach zagranicznych wydawnictw ciągłych oraz przynależność do międzynarodowych organizacji, np. International Cultic Studies Association czy Central Eurasian Studies Society. Ponadto członkowie katedry wyjeżdżają do zagranicznych ośrodków naukowych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach międzynarodowego programu Erasmus, biorą też udział w wizytach studyjnych poza granicami kraju.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2017, godz. 15:33 - Rafał Podleśny