Życiorys naukowy

 • Urodziłem się 29 maja 1971 roku w Siedlcach (rodzinne strony moich przodków ze strony mamy), zostałem ochrzczony 29 sierpnia 1971 roku w Dorohuczy (rodzinne strony moich przodków ze strony ojca).
 • W latach 1977-1985 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 37 w Lublinie (ul. Lwowska, wówczas B. Bieruta), następnie, w latach 1985-1989, uczyłem się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie (ul. Szkolna), w klasie z rozszerzonym językiem niemieckim.
 • W latach 1989-1995, będąc alumnem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, studiowałem teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia uwieńczyłem magisterium na podstawie pracy: Pokuta kościelna cesarza Teodozjusza Wielkiego – przebieg wydarzeń i echa w piśmiennictwie starożytnym, pisanej pod kierunkiem ks. bpa prof. dra hab. Jana Śrutwy.
 • W latach 1996-2000 studiowałem teologię ekumeniczną, w roku 2002 obroniłem pracę doktorską: Wschód chrześcijański w piśmiennictwie ks. Bogusława Waczyńskiego. Promotorem był ks. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI, zaś recenzentami – ks. bp prof. dr hab. Jan Śrutwa (KUL) i ks. dr hab. Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski)
 • W roku 2010 sfinalizowałem przewód habilitacyjny na podstawie dorobku naukowego i rozprawy: Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918-1939. Recenzenci: ks. abp prof. dr hab. Jeremiasz (Jan) Anchimiuk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna), prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku), ks. dr hab. Wojciech Guzewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), o. dr hab. Roland Prejs (KUL).
 • W roku 2010 podjąłem zajęcia zlecone z historii Kościoła w Ośrodku Wyższej Kultury Religijnej KUL, natomiast w roku 2011 rozpocząłem pracę w Instytucie Kulturoznawstwa Wydziału Filozofii KUL


Droga kapłańska

 • Dnia 3 czerwca 1995 roku przyjąłem święcenia kapłańskie. Przez kolejny rok posługiwałem jako wikariusz w parafii św. Krzyża w Lublinie
 • W latach 1996-2000 byłem rezydentem w parafii Ćmiłów, gdzie pomagałem w duszpasterstwie, uczyłem religii w Gimnazjum w Mętowie, pełniłem posługę organisty. Przez następny rok rezydowałem w parafii Wola Gałęzowska.
 • W latach 2001-2004 pełniłem funkcję wikariusza parafii św. Józefa w Lublinie
 • W latach 2004-2007 rezydowałem w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie
 • W roku 2006 zostałem dyrektorem Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego w Lublinie. Jestem też przewodniczącym Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej oraz członkiem Archidiecezjalnej Komisji Organistowskiej.


Zainteresowania naukowe

 • Wschód chrześcijański: prawosławie i unia (historia, liturgia, muzyka)
 • Przemiany kulturowe na ziemiach pogranicznych
 • Dzieje Polski i Lubelszczyzny
 • Ekumenizm i dialog międzykulturowy


Zainteresowania pozanaukowe i hobby

 • Muzyka, śpiewanie w gronie przyjacielskim
 • Duszpasterstwo
 • Spacery w lesie, pływanie, narty
 • Dawna literatura polska, dawny film polski


Dewiza

 • Deo et Patriae
 • Nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerasta me siły… (Ps 131)

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2012, godz. 08:49 - Andrzej Zykubek