jako specjalizacje dodatkowa dla studentów
wszystkich kierunków studiów w KUL


 

filozof_400

Wydział Filozofii zaprasza

 • studentów I roku studiów I i II stopnia oraz
 • studentów I roku jednolitych studiów magisterskich

którzy wybrali na swych kierunkach specjalizację nauczycielską, do podjęcia studiów w zakresie nauczania filozofii lub nauczania przyrody, jako specjalizacji dodatkowej.

 

Studia te przygotowują do

 • nauczania filozofii i etyki
  • w gimnazjach (absolwenci studiów licencjackich) w ramach ścieżki edukacyjnej, która może być realizowana w klasach I-III przez nauczycieli różnych przedmiotów lub
  • w szkołach ponadgimnazjalnych (absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich)
 • nauczania przyrody
  • w szkołach podstawowych (absolwenci studiów licencjackich) w klasach IV-VI lub
  • w szkołach ponadgimnazjalnych (liceach) (absolwenci studiów II stopnia i jednolitych magisterskich) w klasie II i III

Zapisu na nauczycielskie studia filozoficzne i "przyrodnicze" jako specjalizację dodatkową, należy dokonać w dziekanacie macierzystego kierunku (na druku deklaracji) do 9 lutego (studenci studiów licencjackich) lub do 25 czerwca (studenci jednolitych studiów magisterskich).

 

 

Zachęcamy również do podjęcia dodatkowej specjalności nauczycielskiej w zakresie:

 • filologii angielskiej,
 • filologii germańskiej,
 • filologii klasycznej (język łaciński, język grecki),
 • filologii romańskiej (język francuski, język hiszpański, język włoski),
 • filologii słowiańskiej (język rosyjski, język ukraiński),
 • historii,
 • historii sztuki,

którą można uzyskać na Wydziale Nauk Humanistycznych [więcej].

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2012, godz. 15:53 - Andrzej Zykubek