Pięć uczelni wyższych Lublina - wspólnie dla zdrowia!

O jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata: bezpieczeństwie zdrowotnym będą rozmawiać naukowcy 15 maja (wtorek) na UMCS a 16 maja (środa) w Centrum Transferu Wiedzy KUL podczas ogólnopolskiej konferencji Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym organizowanej wspólnie przez pięć uczelni wyższych Lublina. W gronie organizatorów nasz uniwersytet reprezentuje Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, który poprowadzi dwie sesje poświęcone komunikacji i promocji zdrowia w mediach. Warsztaty dziennikarstwa medycznego przygotowała dziennikarka Polskiego Radia Lublin a zarazem wykładowca IDiKS KUL, dr Małgorzata Żurakowska, laureatka konkursu „Dziennikarz medyczny roku”, członek Stowarzyszenia „Dziennikarze dla zdrowia”.

 

Podczas konferencji będzie mowa m. in. o ratownictwie medycznym, wypadkach drogowych i korytarzach bezpieczeństwa, bioterroryzmie, szczepieniach ochronnych, bezpieczeństwie żywności, telemedycynie oraz prawnych aspektach dostępu do służby zdrowia. Zaplanowano także warsztaty pierwszej pomocy oraz prezentację medycyny pola walki. Interdyscyplinarny charakter konferencji jest możliwy dzięki zaangażowaniu pięciu lubelskich ośrodków naukowych: KUL, UMCS, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, a także lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Badań Międzynarodowych.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
Rektor Politechniki Lubelskiej Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
Prorektor ds. nauki i kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

Senator Andrzej Stanisławek-członek Senackiej Komisji Zdrowia
Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk
Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz
Rzecznik Praw Pacjenta Łukasz Chmielowiec
Stowarzyszenie „Dziennikarze dla zdrowia”

 

Serdecznie zapraszamy!

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2018, godz. 15:25 - Maria Mazurek-Olszowa