W dniach 15-16 maja 2023 roku Prodziekan ds. Kształcenia WNS KUL Prof. KUL dr hab. Wojciech Gizicki, oraz pracownicy Instytutu Pedagogiki WNS KUL: dr Marta Buk-Cegiełka – Koordynator Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz dr hab. Piotr Magier – Dyrektor Instytutu Pedagogiki przebywali z wizytą na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Celem wizyty było nawiązanie bliższej współpracy naukowej i dydaktycznej między obiema instytucjami oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na PWT we Wrocławiu. Realizacja wizyty odbywała się w kontekście umowy o patronacie nad studiami magisterskimi, jakiego udzielił Instytut Pedagogiki KUL w 2021 roku Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu.

W trakcie wizyty pracownicy Instytutu Pedagogiki oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL uczestniczyli w spotkaniach z Władzami Wydziału: Ks. Rektorem Prof. dr hab. Sławomirem Stasiakiem oraz Księżmi Prorektorami; Koordynatorem Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna: Panią Prof. PWT dr hab. Kazimierą Jaworską, Senatorami PWT, m.in. Ks. Prof. PWT dr hab. Jerzym Tupikowskim, Ks. Prof. PWT dr hab. Robertem Zapotocznym, Dyrektorem Biblioteki PWT Ks. Dr Jerzym Witczakiem oraz Pracownikami naukowymi i dydaktycznymi Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Niezwykle inspirujące było także spotkanie ze studentami PWT.

 

Wizyta pracowników KUL przebiegała w niezwykle miłej i wysoce merytorycznej atmosferze, co daje podstawy dla projektowani szerokiego zakresu współpracy na poziomie naukowym oraz dydaktycznym.

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2023, godz. 10:37 - Maria Mazurek-Olszowa