Na wydziałach: Teologicznym oraz Prawa Kanonicznego Uniwersytet nadawał tytułu licencjata, magistra i doktora na mocy uprawnień otrzymanych od Stolicy Apostolskiej.
(Skład osobowy i spis wykładowców i instytucji KUL 1933/1934.)
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2007, godz. 09:21 - Liliana Kycia