Jak już niejednokrotnie mieliśmy okazję się przekonać "wodna" tematyka budzi wśród uczniów duże zinteresowaniem, nie inaczej było w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Lublinie.

 

Zajęcia dla kolejnej grupy młodych lublinian poprowadziła Weronika Goraj z KNSOS. Poruszane zegadnienia dotyczyły głównie problemu zanieczyszczenia polskich rzek. Po wstępnym zapoznaniu uczniów z rolą wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin przyszła pora na bliższe zaznajomienie się z ekosystemem wodnym jakim jest rzeka.

 

 

Z racji tego, iż szkoła, w której gościliśmy znajduje się na terenie Lublina skupiono uwagę na głównej rzece płynącej przez miasto - Bystrzycy. Pokazano również w jaki sposób człowiek ingeruje w ten naturalny ciek wodny. Doskonałym przykładem okazała się tu kolejna rzeczka płynąca przez Lublin - Czechówka (dopływ Bystrzycy). Dzięki pierwotnemu fragmentowi rzeki, jaki zachowany jest w Muzeum Wsi Lubelskiej uczniowie mogli porównać jak Czechówka wygllądała kiedyś, a jak prezentuje się nam dzisiaj.

 

Stałym już elementem warsztatów jest badanie właściwości fizykochemicznych wody. Za każdym razem, to właśnie ta część zajęć budzi największy entuzjazm i zainteresowanie. Nauka poprzez zabawę w młodego chemika okazała się strzałem w dziesiątkę i tym razem. Samodzielne zbadanie m.in odczynu pH, twardości wody, zawartości fosforanów, czy azotanów pozwoliło uczniom ocenić stan wody pobranej z Czechówki.

 

Więcej zdjęć w galerii!!!

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2010, godz. 00:53 - Weronika Goraj