Uroczyste promocje doktorskie

promocje doktorskie26 czerwca odbyły się ostatnie w tym roku akademickim uroczyste promocje doktorskie na naszym uniwersytecie. Dyplomy doktora habilitowanego z rąk Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego odebrało 11 naukowców, a dyplomy doktorskie 54 osoby.

 

Samodzielnymi pracownikami naukowymi zostali: Anna Kosińska i Jerzy Parchomiuk (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji), ks. Dariusz Dąbek, Maria Gondek oraz ks. Marek Słomka (Wydział Filozofii), Joanna Ławnikowska-Koper, Angelika Modlińska-Piekarz oraz Joanna Szady (Wydział Nauk Humanistycznych), Jagoda Jezior, Katarzyna Ślebarska oraz Magdalena Zdun (Wydział Nauk Społecznych).

 

Społeczność akademicka KUL wzbogaciła się także o nowych doktorów. W ich gronie najwięcej młodych naukowców reprezentowało Wydział Nauk Społecznych (14), po 13 Wydział Teologii oraz Wydział Prawa Kanonicznego i Administracji, 8 Wydział Nauk Humanistycznych i 6 Wydział Filozofii.

 

Wręczając promocje doktorskie Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński powiedział: „Promocja doktorska, odbywająca się zawsze w podniosłej oprawie, uświadamia młodym naukowcom w sposób szczególny, że uczestniczą właśnie w tworzeniu najwyższych wartości intelektualnych; uświadamia, że obrali fascynującą drogę zawodową, która będzie przede wszystkim nieustannym rozwojem osobistym, a także pomnażaniem dorobku uprawianych przez nich dziedzin nauki.”

 

Fotorelacja

2019-06-26

Jubileusz Fundacji Rozwoju KUL

Fundacja Rozwoju KULOd 30 lat Fundacja Rozwoju KUL wspiera materialnie uniwersytet oraz jego przedsięwzięcia w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży. Działa także na rzecz upowszechniania wiedzy o roli, naukowym dorobku i znaczeniu KUL dla kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie. Fundacja została ustanowiona 29 czerwca 1989 r. przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa.

 

Fundacja cały swój dochód przeznacza na wsparcie KUL. Środki na ten cel pozyskuje z działalności gospodarczej. Prowadzi m.in. Poradnię Zdrowia KUL, księgarnię uniwersytecką, świadczy usługi parkingowe oraz małej gastronomii. Za pośrednictwem Akademickiego Centrum Językowego oferuje kursy 15 języków obcych, w tym np. chińskiego i norweskiego. Jest również właścicielem Lubelskiej Szkoły Biznesu. Od 2005 roku posiada status organizacji pożytku publicznego, który umożliwia jej pozyskiwanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

W ramach Fundacji działa punkt informacyjno-rekrutacyjny w Żytomierzu. Jednostka wspiera działalność naukową KUL poprzez organizację konferencji i seminariów, projekty naukowe oraz działalność wydawniczą. Wspomaga również wyróżniających się studentów w ramach programu stażowego „Najlepsi u najlepszych”.

2019-06-27

Wzbogać swoje kompetencje – rekrutacja na studia podyplomowe 2019/2020

rekrutacja_2019_2020 Zapraszamy do zapoznania się z aktualną oferta studiów podyplomowych na rok 2019/2020. W tym roku proponujemy kilka nowych kierunków oraz studia podyplomowe, które od lat cieszą się popularnością.

 

 

 
Wśród nowości znalazły się takie kierunki jak:

 

Nadal w naszej ofercie są kierunki cieszące się popularnością:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • podatki i prawo podatkowe
  • psychologia transportu
  • mediacje sądowe i pozasądowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą na rok 2019/2020 –> http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/

 

Na wybranych kierunkach zniżki dla Absolwentów i Studentów KUL!

 

Rekrutacja trwa do 30 września 2019 r.

2019-06-17

Coraz lepsze wyniki KUL w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektyw”

KUL sukcesywnie poprawia swoje wyniki w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektyw”. W tegorocznym rankingu ponad połowa sklasyfikowanych kierunków (8 z 14) awansowała, a teologia utrzymała pozycję lidera, zajmując niezmiennie od lat 1 miejsce. W ścisłej czołówce znalazły się: filozofia (4 miejsce), filologia polska (5 miejsce), administracja (8 miejsce), pedagogika specjalna (9 miejsce), filologie obce (10 miejsce) oraz socjologia (10 miejsce). Wysoko ocenione zostały również: prawo  (11 miejsce), historia (12 miejsce), psychologia (13 miejsce), pedagogika (14 miejsce) i dziennikarstwo (14 miejsce).

 

W Rankingu Szkół Wyższych KUL zajął 39 miejsce, natomiast wśród uniwersytetów został sklasyfikowany na 12 miejscu. Ranking potwierdza, że największym atutem uniwersytetu jest jakość kadry naukowej. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój pracowników akademickich. KUL uzyskał 92,77/100 pkt. w kryterium dotyczącym nadanych stopni i tytułów naukowych w latach 2017-2018. Bardzo wysoko zostało również ocenione nasycenie kadry samodzielnymi pracownikami nauki. Ranking potwierdza, że KUL posiada bardzo dobrą proporcję liczby pracowników naukowych do liczby studentów, co jest zgodne ze wskazaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2019-06-12

Na KUL powstała pierwsza uniwersytecka agencja badawcza

CASiENa Wydziale Nauk Społecznych powstała pierwsza w kraju agencja badawcza nie tylko stworzona przez pracowników naukowych, ale również działająca w strukturach uniwersyteckich. Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych to agencja typu full-service oferująca wieloaspektowe badania dla podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych i środowiska naukowego. Członkowie zespołu CASiE to specjaliści z zakresu ekonomii, psychologii i socjologii, wspomagani przez fachowców z obszaru komunikacji społecznej, marketingu, matematyki, pedagogiki, public relations, statystyki czy zarządzania. Centrum oferuje badania m.in. motywacji i postaw konsumentów, wizerunku marki, efektywności kampanii reklamowych, satysfakcji pracowników, a także badania jakościowe i ilościowe na potrzeby projektów naukowych. Więcej informacji na stronie Centrum.

2019-06-10

Wystawa „100 lat KUL” w Wielkiej Brytanii

W ostatnich dniach wystawa „100 lat KUL” opowiadająca o stuletniej historii Uniwersytetu, jego wyjątkowej roli w kształtowaniu elit oraz  przedstawiająca jego dzisiejsze oblicze dotarła,  do  Wielkiej Brytanii. Opowieści o Uniwersytecie już się rozpoczęły, a ich inauguracja miała miejsce w jednej z parafii zrzeszonych w Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii, w Swindon. Do końca czerwca ekspozycja odwiedzi parafie w Londynie, a także instytucje polonijne i szkoły.  

 

Tradycyjnie już wystawie towarzyszyć będą prelekcje wygłoszone przez wykładowców KUL i spotkania zachęcające do skorzystania z oferty uczelni. Przedsięwzięcie koordynowane przez Uniwersytet Otwarty zaadresowane jest do szerokich grup odbiorców, u których mamy nadzieję wzbudzić zainteresowanie propozycjami uniwersytetu.

 

Prezentacji wystawy w największej polskiej parafii w Wielkiej Brytanii na lodyńskim Ealingu towarzyszył 23 czerwca 2019 r. wykład Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego Bogu i Ojczyźnie - 100 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II".

 

Wcześniej wystawa gościła w parafii Villeseden Green, gdzie 16 czerwca 2019 r. wykład wygłosił jeden z poprzednich rektorów KUL i uczeń św. Jana Pawła II ks. prof. Andrzej Szostek. Wykład nosił tytuł  "Jan Paweł II - ojciec jednoczących się narodów".

 

Fotorelacja

 

2019-06-04

1-28.06 Wystawa o Janie Pawle II w Rzeszowie

JP II dar dla świataPrzygotowana przed pięcioma laty z okazji kanonizacji Jana Pawła II wystawa „Jan Paweł II - dar Polski dla świata” będzie prezentowana w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie od 1 do 28 czerwca 2019 r. Na wystawę składa się 12 tematycznych plansz pokazujących osobę Karola Wojtyły – jego życie, w tym pracę na KUL oraz najważniejsze rysy jego pontyfikatu: obronę wolności, dialog międzyreligijny, troskę o chorych, potrzebujących i rodzinę, podróże apostolskie czy spotkania z młodymi.

Wystawa stanowi jeden z elementów obchodów 40-lecia pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski.

2019-05-30

5.06 - 14.08 Wystawa "Exlibris i mała forma graficzna" w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

ekslibris-_plakat Biblioteka Uniwersytecka zaprasza na wystawę "Exlibris i mała forma graficzna", która prezentuje prace pana Czesława Wosia, grafika specjalizującego się w tworzeniu ekslibrisów w technice akwaforty. Wystawa przedstawia realizacje artysty z różnych okresów jego twórczości, głównie o tematyce religijnej. Obok dzieł samego autora na wystawie można obejrzeć również prace studentów KUL. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Biblioteki w holu przed Czytelnią Ogólną  od 5 czerwca do 14 sierpnia 2019 r. 

Więcej

2019-06-10

7.06-30.09 „Franciszkański Hofman. Sztukę robi się jako służbę Bożą” - wystawa w Muzeum KUL

Franciszkańki HofmanKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych zapraszają na wystawę „Franciszkański Hofman. Sztukę robi się jako służbę Bożą”. Wernisaż  odbędzie się 7 czerwca 2019 r. o godz. 18.00. Ekspozycję w Muzeum KUL będzie można zwiedzać do 30 września 2019 r.

 

Więcej

2019-06-03

17.06-2.07 Letnia sesja egzaminacyjna

egzamin

Rozpoczęła się letnia sesja egzaminacyjna, która potrwa do 2 lipca 2019 r.

 

Wszystkim studentom życzymy sukcesów!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-06-17