Kierownik -  dr hab. Cezary Taracha

Katedra została utworzona uchwały Senatu Akademickiego KUL z dnia 17 lutego 2006 r. (651/IV/17).

Powstanie Katedry stanowi uwieńczenie długiego etapu działań o charakterze organizacyjnym oraz pracy naukowej związanej z problematyką historii i kultury krajów hiszpańskojęzycznych. Początkiem tej drogi było powołanie w 1989 r. Towarzystwa Hiszpańsko-Polskiego KUL, którego byłem założycielem, prezesem, a obecnie opiekunem z ramienia Senatu Akademickiego KUL. W latach następnych wraz z grupą osób ze środowisk uniwersyteckich prowadziliśmy różnorodne działania promujące język hiszpański i kulturę krajów tego obszaru kulturowego (wykłady, sympozja, koncerty, wystawy). Od 1990 r. utrzymuję stałe kontakty z ośrodkami naukowymi, kulturalnymi i duszpasterskimi (Santiago de Compostela, Encuentros de Universitarios Católicos Europeos) na terenie Hiszpanii. Od tego czasu również prowadzę coroczne kwerendy w hiszpańskich archiwach i bibliotekach (Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Simancas, Archivo General de Indias, Biblioteca Nacional). Były one możliwe dzięki stypendiom różnych instytucji (Ministerio de Asuntos Exteriores, Fundacja Lanckorońskich, OBTA UW, Fundación Carolina) oraz zaangażowaniu własnych środków. Utrzymuję kontakty naukowe z uniwersytetami (Logroño, Madryt, Valladolid, Murcia, Zaragoza, Valparaíso w Chile). W 1998 r. została nawiązana stała współpraca z historykami z Universidad de la Rioja, z zespołem prof. José Luisa Gómeza Urdáñeza (dr Cristina González Caizán, obecnie OBTA UW, Diego Téllez Alarcia i inni). Jej owocem są cztery sympozja historii porównawczej polsko-hiszpańskiej, realizacja wspólnych tematów badawczych (granty) oraz publikacje. Od wielu lat również utrzymuję kontakty naukowe z polsko-hiszpańską grupą kierowaną przez prof. Jana Kieniewicza (prof. Ryszard Skowron, prof. Barbara Obtułowicz, dr Jan Ciechanowski, dr Cristina González Caizán, dr Patrycja Jakubczyk-Adamczyk).

Ważną inicjatywą środowiska hiszpańskiego KUL było założenie w 2004 r. Instytutu Hiszpańsko-Polskiego w Lublinie, w którym pełnię funkcję przewodniczącego Rady Naukowej oraz Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskiego.

Od początku istnienia Katedry (1 III 2006 r.) podjęte zostały inicjatywy o charakterze naukowym i organizacyjnym. Ich owocem było sympozjum naukowe (4 IV 2006) poświęcone postaci bł. biskupa Władysława Gorala (uwzględniające jego stosunek do problematyki latynoamerykańskiej i hiszpańskiej).

22 maja 2006 r. Katedra organizuje V Sympozjum z Historii Porównawczej Polsko-Hiszpańskiej na temat Wielkiego Tygodnia kulturze historii, religijności i kulturze.


Katedra współpracuje i utrzymuje stałe kontakty z następującymi instytucjami:

  • Instytut Hiszpańsko-Polski w Lublinie
  • Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
  • Towarzystwo Hiszpańsko-Polskie KUL
  • Universidad de la Rioja

 

Z Katedrą współpracują stale pracownicy Instytutu Historii KUL:

  • Dr Janusz Bień (Instytut Filologii Romańskiej, specjalizacja hiszpańska)
  • Dr Jacek Gołębiowski (Instytut Historii)
  • Dr Bogumił Szady (Instytut Historii)

Cezary Taracha

Autor: Cezary Taracha
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2008, godz. 20:25 - Dariusz Prucnal