W skład Rady Instytutu wchodzą następujący członkowie społeczności akademickiej:

 

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Dziekan WZPiNoS

 

ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL, dyrektor Instytutu

 

prof. dr hab. Tamara Hovorun

 

dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

 

dr hab. Jadwiga Daszykowska

 

dr Ewa Sęk

 

dr Magdalena Łuka

 

 

przedstawiciel studentów

 

Kinga Chuda

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2018, godz. 10:48 - Adam Garbacz