Triduum Paschalne 2020 roku w Konwikcie KUL

 

Plan Triduum Paschalnego 2020 roku

 

 

2020-04-11

Czas pandemi

 

       W związku z panującą na świecie i w naszej Ojczyźnie pandemią wirusa SARS-Cov-2, Rektor KUL, rozporządzeniem z dnia 11 marca 2020r. do odwołania wprowadził zmiany w funkcjonowaniu Uniwersytetu. Zawieszone zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne a kształcenie ma odbywać się na zasadzie e-learningu. Zawieszono wszystkie zagraniczne wyjazdy, odwołano konferencje i zaplanowane spotkania.

         To rozporządzenie dotyczyło także Konwiktu KUL. Wprowadzono zakaz odwiedzin i spotkań. Ograniczono do minimum możliwości przemieszczania się mieszkańców domu. W dniu 14 marca br. Ojciec Dyrektor podjął decyzję o zamknięciu Konwiktu KUL oraz Stołówki Studenckiej KUL dla osób, które nie są mieszkańcami bądź pracownikami Konwiktu.

 

     Po konsultacjach z Władzami Uniwersytetu i organami odpowiedzialnymi za sytuację kryzysową w Lublinie, 19 marca 2020 roku, Ojciec Dyrektor z wielkim smutkiem podjął decyzję o całkowitym zamknięciu Konwiktu Księży Studentów KUL i poprosił księży z Polski o powrót do diecezji bądź zgromadzeń z których pochodzą.

 

         Nasza wspólnota w duchu posłuszeństwa przyjęła te zarządzenia i opuściliśmy Konwikt. W Konwikcie pozostali kapłani z Afryki, Ukrainy, kilku księży profesorów Siostry Sług Jezusa, które mają tutaj swoją wspólnotę oraz księżą jezuici, duszpasterze akademiccy.

2020-04-11

Wielkopostny dzień skupienia 2020

W piątek 28 lutego od wieczora, do soboty 29 lutego do obiadu,

w naszej wspólnocie przeżywaliśmy Dzień Skupienia,

który wprowadził nas w przeżywanie Wielkiego Postu. 

 

Naszym ćwiczeniom duchowym przewodził

o. Marcin Ciechanowski, paulin z Jasnej Góry.

Tematem przewodnim były słowa: "Obudzić głód ducha".

 

Dziękujemy Ojcu

za dzielenie się z nami cennymi przemyśleniami dotyczącymi Słowa Bożego,

za własne świadectwo kapłańskiego życia oraz miłe spotkanie.

Bóg zapłać!

2020-02-29

Imieniny Dyrektora

We wtorek, 25 lutego 2020 r.,

zgromadziliśmy się w kaplicy na Mszy Świętej

w wigilię imienin Ojca Dyrektora.

Modliliśmy się wspólnie o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

w posłudze o. Mirosława Chmielewskiego w naszej wspólnocie.

Szczęść Boże!

2020-02-29

Mamy Mistrza!

20 lutego 2020 roku reprezentacja polskich księży zdobyła tytuł

Mistrzów Europy w halowej piłce nożnej,

rozgrywanych w Říčanach w pobliżu stolicy Czech – Pragi.

 

 

Wśród reprezentantów mieliśmy swojego przedstawiciela,

mieszkańca Konwiktu Księży Studentów KUL,

ks. Dariusza Snochowskiego

z diecezji kieleckiej.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

2020-02-24

Kolęda 2020

Jak co roku w naszej wspólnocie

Dyrektor Konwiktu, o. dr hab. Mirosław Chmielewski

i Ojciec duchowny ks. prof. Wiesław Przygoda

odwiedzają pokoje mieszkańców przynosząc Boże błogosławieństwo i modlitwę.

W tym roku wizytę poprzedziła wspólna Msza Święta.

Niech wszystkim Bóg błogosławi!

 

 

 

 

 

2020-01-29

Wizyta Noworoczna Abpa Stanisława Budzika

Jak co roku w styczniu gościliśmy w naszej wspólnocie

abpa Stanisław Budzika, Biskupa Lubelskiego i Wielkiego Kanclerza KUL

22 stycznia, w środę miało miejsce spotkanie mieszkańców Konwiktu Księży Studentów KUL (studentów i profesorów) z Metropolitą Lubelskim. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel władz Uniwersytetu,

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Prorektor KUL

 

       

 

Spotkanie rozpoczęliśmy w kaplicy konwiktorskiej. Wszystkich zebranych przywitał o. dr hab. Mirosław Chmielewski, dyrektor Konwiktu. W powitaniu wspomniał o zbliżającej się w tym roku beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

Po powitaniu odmówiliśmy Nieszpory, którym przewodniczył arcybiskup Stanisław Budzik i skierował do zgromadzonych słowo. Nawiązywał w swoim wystąpieniu do książki "Z głębi serca. Kalendarzyk łaski", która jest zbiorem medytacji Prymasa Wyszyńskiego napisanych podczas Jego pobytu w więzieniu w latach 1953 - 1956.

Ksiądz Arcybiskup mówił także o pobycie Wyszyńskiego na ziemiach lubelskich. Najpierw w Kozłówce gdzie przebywał z podopiecznymi z Lasek w czasie wojny, później w Żułowie jako kapelan Sióstr Franciszkanek i w końcu jako Biskup Lubelski w latach 1946- 1948. Metropolita Lubelski przytoczył notatki z ostatnich trzech dni pobytu w Lublinie późniejszego Prymasa.

Na koniec głos zabrał Senior Konwiktu, Ks. Dawid Bendowski, który wyraził wdzięczność za obecność Księdza Arcybiskupa.

 

      

 

Po wspólnej modlitwie przeszliśmy do stołówki studenckiej gdzie spożyliśmy uroczystą kolację. Na zakończenie głos zabrał ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Prorektor KUL, który wraz z Ojcem Dyrektorem w szczególny sposób podziękowali kapłanom, którzy angażują się w różne prace na rzecz wspólnoty konwiktorskiej i wręczył im pamiątkowe dyplomy.

Dziękujemy ks. abp Stanisławowi Budzikowi za spotkanie i wspólną modlitwę.

 

Foto: ks. Wojciech Prawda

2020-01-29

Rekolekcje kapłańskie w roku akademickim 2019/2020

Od 6. do 9. listopada tego roku w Konwikcie Księży Studentów KUL odbywały się rekolekcje kapłańskie na temat: "O Kościele jeszcze raz".

Prowadził je ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII.

 

Rekolekcjonista dzielił się nami refleksją na temat Kościoła w oparciu o Konstytucję Dogmatyczną o Kościele Soboru Watykańskiego II "Lumen gentium". Ciekawe spostrzeżenia i pokrzepiające słowa były okazją do odkrywania Kościoła jako wspólnoty i miejsca naszego kapłańskiego uświęcania. Serdecznie dziękujemy Księdzu profesorowi za każdą konferencję, świadectwo oraz tworzenie wspólnoty kapłańskiej. Bóg zapłać!

 

 

Na zakończenie rekolekcji, Mszy Świętej przewodniczył

J.M. ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL,

który skierował do nas kilka słów.

 

 

Ksiądz Rektor dziękował za możliwość wspólnej modlitwy i spotkania w Konwikcie, który jest integralną częścią naszej Uczelni. Wyraził wielką radość z obecności nowych księży studentów, którzy rozpoczęli naukę na naszym Uniwersytecie. Zachęcał także księży studentów do włączenia się w akcje organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół KUL, które promują naszą Alma Mater w różnych środowiskach i pozyskują środki materialne na działalność naukową.

 

Dziękujemy za kapłańską wspólnotę i spotkanie.

 

                                                            fot. Ks. Wojciech Prawda

2019-11-13

Nowy Rok Akademicki

W czwartek, 03.10.2019 roku

spotkaliśmy się na Mszy Świętej o godzinie 18.00

dziękując za kapłaństwo z racji I czwartku miesiąca.

 

 

Wspólnej modlitwie towarzyszyło kilka okazji.

 

Rozpoczął się nowy rok akademickiego 2019/20.

Powitaliśmy w naszej wspólnocie nowych mieszkańców Konwiktu.

 

Uczciliśmy awans naukowy Ojca Dyrektora.

 

 

Gratulowaliśmy profesji zakonnej naszego brata Martina z Nigerii.

 

 

 

Profesorom i studentom

życzymy owocnego roku akademickiego i Bożego błogosławieństwa!

 

 

2019-10-07

O. Mirosław Chmielewski CSsR doktorem habilitowanym!

 

Uchwałą Rady Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

o. dr Mirosławowi Chmielewskiemu CSsR

nadano stopień

doktora habilitowanego w dziedzinie teologii.

 

 

Gratulujemy naszemu Dyrektorowi i życzymy dalszych sukcesów!

2019-10-07