Kolęda 2020

Jak co roku w naszej wspólnocie

Dyrektor Konwiktu, o. dr hab. Mirosław Chmielewski

i Ojciec duchowny ks. prof. Wiesław Przygoda

odwiedzają pokoje mieszkańców przynosząc Boże błogosławieństwo i modlitwę.

W tym roku wizytę poprzedziła wspólna Msza Święta.

Niech wszystkim Bóg błogosławi!

 

 

 

 

 

2020-01-29

Wizyta Noworoczna Abpa Stanisława Budzika

Jak co roku w styczniu gościliśmy w naszej wspólnocie

abpa Stanisław Budzika, Biskupa Lubelskiego i Wielkiego Kanclerza KUL

22 stycznia, w środę miało miejsce spotkanie mieszkańców Konwiktu Księży Studentów KUL (studentów i profesorów) z Metropolitą Lubelskim. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel władz Uniwersytetu,

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Prorektor KUL

 

       

 

Spotkanie rozpoczęliśmy w kaplicy konwiktorskiej. Wszystkich zebranych przywitał o. dr hab. Mirosław Chmielewski, dyrektor Konwiktu. W powitaniu wspomniał o zbliżającej się w tym roku beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

Po powitaniu odmówiliśmy Nieszpory, którym przewodniczył arcybiskup Stanisław Budzik i skierował do zgromadzonych słowo. Nawiązywał w swoim wystąpieniu do książki "Z głębi serca. Kalendarzyk łaski", która jest zbiorem medytacji Prymasa Wyszyńskiego napisanych podczas Jego pobytu w więzieniu w latach 1953 - 1956.

Ksiądz Arcybiskup mówił także o pobycie Wyszyńskiego na ziemiach lubelskich. Najpierw w Kozłówce gdzie przebywał z podopiecznymi z Lasek w czasie wojny, później w Żułowie jako kapelan Sióstr Franciszkanek i w końcu jako Biskup Lubelski w latach 1946- 1948. Metropolita Lubelski przytoczył notatki z ostatnich trzech dni pobytu w Lublinie późniejszego Prymasa.

Na koniec głos zabrał Senior Konwiktu, Ks. Dawid Bendowski, który wyraził wdzięczność za obecność Księdza Arcybiskupa.

 

      

 

Po wspólnej modlitwie przeszliśmy do stołówki studenckiej gdzie spożyliśmy uroczystą kolację. Na zakończenie głos zabrał ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Prorektor KUL, który wraz z Ojcem Dyrektorem w szczególny sposób podziękowali kapłanom, którzy angażują się w różne prace na rzecz wspólnoty konwiktorskiej i wręczył im pamiątkowe dyplomy.

Dziękujemy ks. abp Stanisławowi Budzikowi za spotkanie i wspólną modlitwę.

 

Foto: ks. Wojciech Prawda

2020-01-29

Rekolekcje kapłańskie w roku akademickim 2019/2020

Od 6. do 9. listopada tego roku w Konwikcie Księży Studentów KUL odbywały się rekolekcje kapłańskie na temat: "O Kościele jeszcze raz".

Prowadził je ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII.

 

Rekolekcjonista dzielił się nami refleksją na temat Kościoła w oparciu o Konstytucję Dogmatyczną o Kościele Soboru Watykańskiego II "Lumen gentium". Ciekawe spostrzeżenia i pokrzepiające słowa były okazją do odkrywania Kościoła jako wspólnoty i miejsca naszego kapłańskiego uświęcania. Serdecznie dziękujemy Księdzu profesorowi za każdą konferencję, świadectwo oraz tworzenie wspólnoty kapłańskiej. Bóg zapłać!

 

 

Na zakończenie rekolekcji, Mszy Świętej przewodniczył

J.M. ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL,

który skierował do nas kilka słów.

 

 

Ksiądz Rektor dziękował za możliwość wspólnej modlitwy i spotkania w Konwikcie, który jest integralną częścią naszej Uczelni. Wyraził wielką radość z obecności nowych księży studentów, którzy rozpoczęli naukę na naszym Uniwersytecie. Zachęcał także księży studentów do włączenia się w akcje organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół KUL, które promują naszą Alma Mater w różnych środowiskach i pozyskują środki materialne na działalność naukową.

 

Dziękujemy za kapłańską wspólnotę i spotkanie.

 

                                                            fot. Ks. Wojciech Prawda

2019-11-13

Nowy Rok Akademicki

W czwartek, 03.10.2019 roku

spotkaliśmy się na Mszy Świętej o godzinie 18.00

dziękując za kapłaństwo z racji I czwartku miesiąca.

 

 

Wspólnej modlitwie towarzyszyło kilka okazji.

 

Rozpoczął się nowy rok akademickiego 2019/20.

Powitaliśmy w naszej wspólnocie nowych mieszkańców Konwiktu.

 

Uczciliśmy awans naukowy Ojca Dyrektora.

 

 

Gratulowaliśmy profesji zakonnej naszego brata Martina z Nigerii.

 

 

 

Profesorom i studentom

życzymy owocnego roku akademickiego i Bożego błogosławieństwa!

 

 

2019-10-07

O. Mirosław Chmielewski CSsR doktorem habilitowanym!

 

Uchwałą Rady Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

o. dr Mirosławowi Chmielewskiemu CSsR

nadano stopień

doktora habilitowanego w dziedzinie teologii.

 

 

Gratulujemy naszemu Dyrektorowi i życzymy dalszych sukcesów!

2019-10-07

Mamy nowego Seniora!

Od 21 do 23 maja w naszej wspólnocie odbywały się wybory nowego Seniora Księży studentów.

 

Konwiktorzy wybrali
ks. Dawida Bendowskiego

 

 

Ks. Dawid jest księdzem Archidiecezji Poznańskiej, studiuje filologię klasyczną na naszym Uniwersytecie.

Życzymy nowo wybranemu Seniorowi wielu Łask Bożych i błogosławieństwa w posłudze naszej wspólnocie.

Dziękujemy ks. Wojciechowi Lechowi, dotychczasowemu seniorowi, za posługę wśród nas i życzymy dalszej, owocnej pracy naukowej.

2019-05-25

Pielgrzymka do Kościoła Archikatedralnego w Lublinie

W środę, 22 maja,
przedstawiciele naszej wspólnoty Konwiktorskiej
wraz z Ojcem Dyrektorem, Ojcem duchownym i profesorami,
pielgrzymowali do Kościoła Archikatedralnego w Lublinie.

 

O godz. 18.30 uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Majowym
wraz ze wspólnota parafialną.
Następnie sprawowaliśmy Mszę św. pod przewodnictwem
ks. bpa prof. Józefa Wróbla
, biskupa pomocniczego
archidiecezji lubelskiej.

 

Na zakończenie wspólnej modlitwy
ks. Wojciech Lech, Senior Konwiktu, 
zawierzył naszą wspólnotę Matce Bożej Płaczącej. 

 

Foto

2019-05-25

The African Priests and Religious’ Lenten Retreat 2019

The African Priests and Religious living in KUL’s konwikt had their annual Lenten retreat from 15th – 17th March 2019.

 

The retreat which was moderated by Rev. Fr. Dr Marcin Kowalski was an invigorating and spiritually fruitful experience for the group.

Mindful of this year’s theme, “The Parables of Jesus: Building up the Kingdom of God in our Lives,” the group had the opportunities of spending more hours in adoration, listening to the teachings of the parables of Jesus and reconciling with the Lord in the Sacrament of penance. In summary, the retreat was nothing less than wonderful experience with the Lord.

 

The African community remains grateful to the retreat moderator – Fr. Marcin Kowalski and the konwikt director – Fr. Dr Mirosław Chmielewski for a successful retreat.

 

Foto

2019-03-18

Dzień skupienia 2019

Od 8 do 9 marca 2019 uczestniczyliśmy

w Wielkopostnym dniu skupienia.

Naszym duchowym ćwiczeniom przewodniczył

Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL - Prodziekan Wydziału Teologii KUL.

 

Hasłem przewodnim tego dnia były słowa:

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

 

Uczestniczyliśmy w Drodze krzyżowej, mieliśmy możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Była wspólna modlitwa brewiarzowa i na zakończenie Msza Święta w której uczestniczyli konwiktorzy oraz Profesorowie naszego Uniwersytetu.

 

Księdzu Januszowi dziękujemy za kapłańską postawę, bardzo cenne nauki i wskazówki starszego brata w kapłaństwie. Życzymy owocnego czasu Wielkiego Postu i obiecujemy naszą modlitwę. Szczęść Boże!

 

 

 

2019-03-13

Pierwszy czwartek miesiąca - Marzec 2019

Msza Święta w pierwszy czwartek miesiąca to w naszej wspólnocie okazja do wspólnej modlitwy za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie. 

 

W tym miesiącu modliliśmy się także w intencji Dyrektora Konwiktu, o. Mirosława Chmielewskiego, który niedawno obchodził swoje imieniny.

 

W imieniu nas wszystkich życzenia złożył Ks. Wojciech Lech, senior konwiktorów, który także wyraził wdzięczność za pół roku owocnej współpracy i obecności wśród konwiktorów.

 

Ojcu Dyrektorowi życzymy jeszcze raz wielu Łask Bożych, błogosławieństwa oraz wsparcia Opatrzności Bożej w dalszej posłudze w naszej wspólnocie. Szczęść Boże!

 

2019-03-13