ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Agnieszka PLUTA (2012). Mechanizmy poznawcze teorii umysłu // Cognitive mechanisms of theory of mind. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 1, 7-30.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Adriana SCHETZ (2012). Percepcja bez wrażeń zmysłowych. „Nowa psychologia” J. J. Gibsona // Perception without sensations. The “New Psychology” of J. J. Gibson. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 1, 31-53.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Krystian BARZYKOWSKI, Agnieszka NIEDŹWIEŃSKA (2012). Przegląd badań nad mimowolnymi wspomnieniami autobiograficznymi. Perspektywy badawcze // Review of studies on involuntary autobiographical memories.  Research perspectives. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 1, 55-74.

Streszczenia  Summary   pdf   PL


 

Katarzyna SKRZYPIŃSKA (2012)., Granice duchowości - perspektywa pierwsza // The borders of spirituality - the first approach. Research perspectives. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 1, 75-96.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Malwina SZPITALAK, Romuald POLCZYK (2012). Wpływ zaangażowania, zagrożenia Ja i dezinformacji na zniekształcenia raportów pamięciowych // The impact of self-threat and personal engagement on distortions of memory reports. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 1, 97-113.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


 

Małgorzata SZCZEŚNIAK, Gloria RONDÓN (2012). Ken J. Rotenberg (red.), Interpersonal trust during childhood and adolescence, Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 1, 115-119. 

pdf  PL


  

Maja STAŃKO-KACZMAREK (2012). Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania", Poznań, 11 czerwca 2011 roku. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 1, 119-122.

pdf  PL

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2012, godz. 09:23 - Karol Juros