Dyrektor Instytutu Psychologii

prof. dr hab. Piotr Francuz

 

Zastępcy Dyrektora Instytutu Psychologii

 

dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL

ds. nauki i współpracy z zagranicą

 

dr Andrzej Januszewski

ds. studenckich i dydaktycznych

Autor: erbu
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2019, godz. 14:47 - Małgorzata Bąk