Dyrektor Instytutu Psychologii

12417

s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

konsultacje

wtorek: 12.30-14.00

Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii

tj

dr Tomasz Jankowski

Koordynator kierunku

beztytuu_400

dr Andrzej Januszewski

 

Autor: erbu
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020, godz. 13:30 - Małgorzata Bąk