Przedstawiciele Instytutu Ekonomii i Zarządzania
w komisjach i zespołach projakościowych

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia:

- prof. dr hab. Marian Żukowski (urlop)

- dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL

- mgr Zdzisław Adam Błasiak

- dr Anna Pilarczyk (urlop)

- dr hab. Grzegorz Zasuwa (od 01.02.2019 do 30.09.2019 r.)

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
i Strategii Rozwoju:

- prof. dr hab. Marian Żukowski

- dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

- mgr Zdzisław Adam Błasiak

- dr Anna Pilarczyk

- Damian Grad (przedstawiciel studentów)

- Arkadiusz Tabor (przedstawiciel studentów)

Wydziałowa Komisja ds. Promocji:

- dr Mariusz Sokołek

Instytutowy Zespół ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK):

- mgr Zdzisław Adam Błasiak

- dr Dorota Tokarska

- dr Anna Pilarczyk (urlop)

Instytutowy Zespół ds. reformy programów studiów na rok akademicki 2019/20

dla kierunku ekonomia

- dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL

- dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

- dr Jarosław Kuśpit

- mgr Zdzisław Adam Błasiak

- mgr Monika Wójcik

- Kinga Jagiełło

dla kierunku zarządzanie

- dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL

- prof. dr hab. Marek Pawlak

- dr hab. Grzegorz Zasuwa

- dr Kalina Grzesiuk

- dr inż. Monika Wawer

- mgr Monika Wójcik

- Karolina Gierczak

 Oznaczenia:  ekonomia / zarządzanie / dyrektor 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2019, godz. 08:37 - Monika Wójcik