Kierownik: prof. dr hab. Anatoliy Melnyk, prof. zw.

 

dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL

mgr inż. Paweł Łuciuk, asystent

 

Działalność naukowa Katedry Sztucznej Inteligencji zorientowana jest na opracowywanie teoretycznych i stosowanych aspektów projektowania zasobów sztucznej inteligencji.

Tematyka badań naukowych Katedry Sztucznej Inteligencji skupia się wokół następujących zagadnień:

  • Architektura inteligentnych systemów komputerowych, metody i narzędzia projektowania wbudowanych systemów komputerowych, metody i narzędzia projektowania inteligentnych wysokowydajnych heterogenicznych systemów komputerowych, metody i narzędzia komputerowe przetwarzania sygnałów i analizy obrazów w systemach cyberfizycznych oraz w Internecie, w tym Internecie rzeczy.
  • Opracowanie algorytmów równoległych do rozwiązywania problemów matematyki dyskretnej występujących w procesie projektowania cyfrowych urządzeń mikroelektronicznych w bazie nowoczesnych programowalnych układów scalonych, rozwiązywanie NP-trudnych problemów syntezy, modelowania oraz diagnostyki technicznej układów cyfrowych zawierających wiele tysięcy elementów, zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów klasy NP poprzez zrównoleglenia obliczeń przy użyciu algorytmów równoległych i zaawansowanych wieloprocesorowych systemów komputerowych na różnych poziomach.
  • Interpolacja danych zredukowanych przy pomocy splinów, rekonstrukcja powierzchni na podstawie trzech oświetleń (trzy-źródłowa fotometria stereo) przy zaszumionych obrazach, analiza jednoznaczności i niejednoznaczności dla fotometrii dwu-źródłowej, interpolacja danych zredukowanych (gęstych i rzadkich), zastosowania techniki Leap-Frog do wyliczenia optymalnych węzłów i zastosowania interpolacji oraz analiza charakteru funkcji kosztu.
  • Zastosowanie programowania, symulacji i metod parametrycznych w procesie tworzenia grafiki i animacji komputerowej. Generowanie animacji w czasie rzeczywistym na podstawie analizy danych (analiza dźwięku, obrazu, skanowanie 3D). Oprogramowanie i interfejsy graficzne do generowania animacji, a także projekty 3D w technologii wirtualnej rzeczywistości.
Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2018, godz. 10:28 - Anna Położyńska