• 1982 - 1988 - studia w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej (11.06.1988 - święcenia kapłańskie).
  • 1993 - 1997 - studia magisterskie na Wydziale Filozofii (Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  • 1997 r. - praca magisterska pt. Szczególne warunki fizyczne wczesnego Wszechświata w świetle modelu Hawkinga - Hartle'a napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Józefa Turka.
  • Od 2001 r. asystent w Katedrze Filozofii Kosmologii KUL.
  • Od 2005 r. asystent w Katedrze Fizyki Teoretycznej KUL.
  • 2007 r. praca doktorska pt. Początek świata w kosmologii kwantowej napisana pod kierunkiem dra hab. Marka Szydłowskiego, finansowana z grantu Ministerstwa Edukacji Narodowej 1 H01A 019 30.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2007, godz. 20:47 - Andrzej Zykubek