Zainteresowania naukowe

 • Dotychczasowe moje badania związane były z poznaniem mechanizmu działania przeciwgrzybiczego antybiotyku amfoterycyny B (AmB) na poziomie molekularnym. Pozwoliłoby to w przyszłości na projektowanie nowej generacji leków wykorzystujących podobną do amfoterycyny B skuteczność terapeutyczną lecz o zminimalizowanym niepożądanym działaniu ubocznym. Przeprowadzone przeze mnie badania obejmowały:
  • badania procesu agregacji amfoterycyny B w różnych środowiskach,
  • badania organizacji molekuł AmB w błonach lipidowych oraz wpływu amoterycyny B na własności błon lipidowych,
  • pomiar przepuszczalności błon lipidowych w obecności amfoterycyny B.
 • W swoich badaniach wykorzystywałam szereg technik spektroskopowych: spektroskopię absorpcyjną w zakresie UV-VIS, w podczerwieni (FTIR), spektroskopię fluorescencyjną, pomiary dyfrakcji promieniowania X i rozpraszania niskokątowego neutronów.

Życiorys naukowy

 • Od 2005 r. asystent w Katedrze Filozofii Kosmologii.
 • Doktor nauk fizycznych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Fizyki, 28 czerwiec 2005 r. Tytuł pracy: Organizacja antybiotyku amfoterycyny B w błonach lipidowych w świetle badań strukturalnych i spektroskopowych. Promotor: Prof. Wiesław I. Gruszecki.
 • Magister fizyki: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Fizyki, Zakład Biofizyki, specjalność: fizyka doświadczalna, czerwiec 2001r. Tytuł pracy: Spektroskopowe badania organizacji antybiotyku Amfoterycyny B w błonach lipidowych. Promotor: Prof. Wiesław I. Gruszecki.
 • Data urodzenia 11 maja 1977 r., Lublin.

 

 

 Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2010, godz. 18:23 - Andrzej Zykubek