Zakończenie II edycji studiów podyplomowych

 

W dniu 14 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych uczestnikom II edycji studiów z zakresu prawa i polityki migracyjnej.

Wśród 25 absolwentów studiów podyplomowych z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej większość stanowili funkcjonariusze z Wydziału do Spraw Cudzoziemców oraz Komendanci placówek wchodzących w skład NOSG. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Więcej...

2015-10-06

Uroczyste zakończenie I edycji studiów podyplomowcyh w zakresie prawa i polityki migracyjnej

Dnia 8 lutego 2014 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się uroczyste wręczenie 25 funkcjonariuszom Straży Granicznej dyplomów ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa i polityki migracyjnej. Studia te trwały dwa semestry i były dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, jako część projektu „Migracje Powrotowe: nauka i praktyka”, realizowanego przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL i Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu. Więcej...

2014-02-10

Spotkanie ekspertów w ramach częśći badawczej projektu

Informujemy, że 20-21 maja 2013 r. w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się pierwsze spotkanie ekspertów uczestniczących w części badawczej projektu. Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy w ramach zespołu badawczego, a efektem prac badawczych będzie opracowanie publikacji z zakresu prawa migracyjnego.

2013-05-14

Uroczyste rozpoczęcie Studiów podyplomowych

W dniu 9 marca nastapiła inauguracja Studiów podyplomowych. Otwarcia studiów dokonał koordynator merytoryczny projektu wraz z kierownikiem projektu.

2013-04-11

Zakończenie rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja kandydatów na Studia podyplomowe Prawo i polityka migracyjna zostala zakończona. W dniu 9 marca br. odbedzie się I zjazd. Kolejne zjazdy będą odbywać się według harmonogramu umieszczonego w zakładce Studia podyplomowe.

2013-04-11

Rekrutacja

Zapraszamy funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej do uczestnictwa w  studiach podyplomowych w zakresie prawa i polityki migracyjnej. Więcej informacji w zakładce Studia podyplomowe

2013-02-14

Nowy projekt dla KUL

Mamy przyjemność poinformować, że 1 stycznia 2013 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przystąpił do realizacji projektu „Migracje powrotowe – nauka i praktyka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów i będzie realizowany do 31 grudnia 2014 r. Realizatorem projektu jest Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL, a obsługą administracyjną zajmuje się Dział Koordynacji Programów Europejskich. Projekt składa się z dwóch komponentów: badawczego i praktycznego (studia podyplomowe). Oba komponenty stworzą system wsparcia instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie zarządzania migracjami powrotowymi.

2013-02-14

www.kul.pl/migracje

 

Projekt Migracje powrotowe – nauka i praktyka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów i docelowo będzie realizowany do 31 grudnia 2014 r. Wartość projektu wynosi 365 825,51 zł, z czego 274 369,13 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.

2013-02-13

Ostatnia aktualizacja: 06.10.2015, godz. 23:25 - Anna Przybyła