W projekcie zorganizowane zostaną dwie edycje studiów podyplomowych „Prawo i polityka migracyjna” dla 50 funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (NOSG).

 

I edycja studiów będzie miała miejsce w Lublinie, zaś II edycja Tomaszowie Lubelskim. Studia podyplomowe „Prawo i polityka migracyjna” zapewnią transfer wyspecjalizowanej wiedzy w blokach tematycznych, których program będzie dostosowany do charakteru wykonywanej przez nich pracy. Praca z Cudzoziemcami, zwłaszcza z Beneficjentami EFPI wymaga specyficznych umiejętności z zakresu komunikacji międzykulturowej, wiedzy na temat kraju pochodzenia, a także ciągłego kształcenia w zakresie unijnego prawa migracyjnego. W ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II funkcjonariusze NOSG będą mieli dostęp do specjalistycznej wiedzy i profesjonalnego kształcenia, co umożliwi im nabycie umiejętności w zakresie pracy z cudzoziemcami. 

 

Każda z edycji studiów obejmie 18 jednodniowych zjazdów po 10 godzin każdy, 1 dzień zostanie poświęcony na egzamin końcowy, zaś kolejny – na graduację.

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW EDYCJI STUDIÓW PODPYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PRAWA I POLITYKI MIGRACYJNEJ

 

Tematyka zajęć obejmie następujące bloki tematyczne: polityka migracyjna UE, polityka powrotowa UE, podstawy prawa azylowego UE, krajowe prawo migracyjne – powroty, detencja, identyfikacja Cudzoziemców, dobrowolny powrót, prawa człowieka, organizacje międzynarodowe i organizacje pozarządowe, komunikacja międzykulturowa, informacje o krajach pochodzenia – Kaukaz Północny, Południowym Azja Centralna, orzecznictwo europejskie w sprawach cudzoziemskich, orzecznictwa polskie w sprawach cudzoziemskich, współpraca ze służbami migracyjnymi Ukrainy, umowy o readmisji.

 

PROGRAM STUDIOW PODYPLOMOWYCH

 

 

Organizator zapewnia uczestnikom: zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych i różnorodnych metod treningowych, materiały szkoleniowe, catering w trakcie zajęć, dyplom ukończenia studiów podyplomowych w KUL (po uzyskaniu wymaganych zaliczeń).

 

Każda z edycji studiów zakończy się ich ewaluacją – uczestnicy wypełnią anonimowo ankiety ewaluacyjne.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2013, godz. 09:15 - Anna Przybyła