W ramach komponentu naukowego został zrealizowany projekt badawczy, którego efektem jest publikacja z zakresu prawa migracyjnego i powrotowego. Powołany zespół 10 ekspertów, który poddał analizie  migracje powrotowe (prawo krajowe, prawo Unii Europejskiej) ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polsko – ukraińskich. W skład zespołu badawczego weszli: Stanisław Dubaj (WSSMiKS w Chełmie), Justyna Gileta (KUL), Anna Kosińskja (KUL), Edyta Krzysztofik (KUL), Artur Kuś  (KUL),  Volodymyr Motyl (Uniwersytet Iwana Franka we Lwowie), Agnieszka Parol (KUL), Anna Szachoń-Pszenny (KUL), Violetta Żakowiecka-Górnik (NOSG w Chełmie). Kierownikiem badań i redaktorem monografii był Tomasz Sieniow.

 

migracje_en_internet

 

migracje_pl_internet

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2017, godz. 15:14 - Tomasz Sieniow