Skład Rady Wydziału

Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL

 

 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - JM Rektor KUL

Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL - Dziekan

 

 

Dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL

Prof. dr hab. Aleksander Böhm

Dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL

Dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL

Dr hab. inż. arch. Marcin Gawlicki, prof. KUL

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

Prof. dr hab. Witold Jarczyk

Dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL

Dr hab. Ihor Korol, prof. KUL

Dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL

Dr hab. Magdalena Lubiarz

Prof. dr hab. Piotr Matus

Prof. dr hab. Anatoliy Melnyk

Dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL

Dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL

Prof. dr hab. Kajetan Perzanowski

Prof. dr hab. Tomasz Stuczyński

Dr hab. Ewa Trzaskowska

Prof. dr hab. Pavel Urbanovich

Prof. dr hab. Kateryna Vaskivska

Dr hab. August Zapała

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

Dr inż. Piotr Kulesza

dr Andrzej Michalski

 

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Mgr Ewa Pajdowska

 

Przedstawiciele studentów:

Jakub Czarko

Paweł Jabłoński

Paulina Jagieło

Wiktor Kościuk

Kamil Paździor

Joanna Rawiak

Monika Rzeźnik

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2018, godz. 09:54 - Anna Położyńska