Sprawdź, co proponowaliśmy w zeszłym semestrze w ramach zajęć w Stalowej Woli!

21 marca 2013

11 kwietnia 2013

18 kwietnia 2013

9 maja 2013

23 maja 2013

Poprzez uczestnictwo w interesujących, różnorodnie prowadzonych zajęciach i wykładach dzieci poczują atmosferę Uniwersytetu, a o sobie będą mogły mówić jako o… studentach.

Zajęcia:

  • przeznaczone są dla słuchaczy w wieku 7-12 lat.
  • odbywają się w czwartki w Auli im. Solidarności.
  • trwają od godz. 17:00 do 18:45 (2 jednostki lekcyjne z przerwą).