Władze Wydziału Teologii

 • ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL - Dziekan
 • ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich

 

Władze Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 • dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich
 • dr hab. Michał Domagała - Prodziekan ds. kształcenia

 

 Władze Wydziału Filozofii

 • dr hab. Monika Walczak, prof. KUL - Dziekan
 • ks. dr hab. Dariusz Dąbek - Prodziekan ds. studenckich

 

 Władze Wydziału Nauk Humanistycznych

 • dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich
 • dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL - Prodziekan ds. kształcenia

 

Władze Wydziału Nauk Społecznych

 • ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich
 • dr hab. Ewa Domagała-Zyśk , prof. KUL - Prodziekan ds. kształcenia

 

 • prof. dr hab. Ryszard Szyszka - Dziekan

 

Władze Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 • ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Magdalena Lubiarz - Prodziekan ds. studenckich

 

Władze Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

 • dr hab. Filip Ciepły - Dziekan

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019, godz. 12:11 - Leszek Wojtowicz