Pierwsze posiedzenie RWSS WNH

Dnia 21 października 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Więcej... 

2013-10-21