Maria Filipiak

 

Karol Wojtyła - Jan Paweł II w publikacjach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Zamieściliśmy tu niekompletny wykaz publikacji świadczący o zainteresowaniu Uniwersytetu myślą i dziełem Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Pracownicy KUL-u publikują swoje prace Jemu poświęcone również poza wydawnictwami Uniwersytetu. Często nawiązują do Jego dorobku w publikacjach dotyczących innej tematyki - tych pozycji tu nie uwzględniliśmy. Odnotowanie publikacji wydanych wyłącznie w periodykach KUL - podobnie jak wyliczenie w rozdziale zatytułowanym: „Bibliografia adnotowana” prac Karola Wojtyły (do czasu wyboru na Stolicę Piotrową) drukowanych w KUL-u - ma na celu pokazanie, jak dalece Uniwersytet żyje Jego myślą. Wykaz zawiera prace o charakterze naukowym: filozoficzno-teologicznym publikowane w Wydawnictwach KUL. Bibliografia podmiotowa obejmuje okres od wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, bibliografia przedmiotowa natomiast okres od roku 1971 do 2008. Wyjątkowo zamieściliśmy w bibliografii dyskusję wokół Osoby i czynu, opublikowaną w „Analecta Cracoviensia” 5-6(1973-1974), ponieważ dyskusja ta miała miejsce w KUL-u i uczestniczyli w niej głównie profesorowie KUL-u (a i wcześniej Kardynał Wojtyła przedstawił fragmenty tej książki w ramach swych wykładów prowadzonych w KUL).

 

Bibliografia podmiotowa (1979-2008)

 

KAROL WOJTYŁA


1979

1. Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką praxis, „Roczniki Filozoficzne. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, dalej: ”Roczniki Filozoficzne KUL” 27(1979) z. 1, s. 9-20.
2. Wspólnota ludzka w oczach Soboru, „Zeszyty Naukowe KUL” 22(1979) nr 1-3, s. 5-12.

 

1980

3. W stulecie encykliki „Aeterni Patris”, „Zeszyty Naukowe KUL” 23(1980) nr 1, s. 3-10.

 

1981

4. Osobowa struktura samostanowienia, „Roczniki Filozoficzne KUL” 29(1981) z. 2, s. 5-12.

 

1982

5. Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń SDS, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC, TN KUL, seria: Człowiek i Moralność, t. 1, Lublin 1982; wyd. 4, 1986.

 

1986

6. Wykłady lubelskie, red. T. Styczeń SDS, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC, TN KUL, seria: Człowiek i Moralność, t. 3, Lublin 1986.

 

1987

7. Stanisław, TN KUL, Lublin 1987.

 

1988
8. Kościół (Fragmenty). Pasterze i źródła. Bazylika św. Piotra jesienią 1962: 11 X – 8 XII), TN KUL, Lublin 1988.
9. Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL” 1(1988) nr 2-3, s. 21-28.

 

1989

10. Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką praxis, „Ethos” 2(1989) nr 8, s. 39-49.


1990

11. Myśląc Ojczyzna..., „Ethos” 3(1990) nr 9-10, s. 325-331.
12. Uczestnictwo. Analiza postaw: postawy autentyczne, „Ethos” 3(1990) nr 11-12, s. 27-30.


1991

13. Człowiek w polu odpowiedzialności, red. A. Szostek MIC [Pozycja przygotowana w Instytucie Jana Pawła II KUL], Fundacja Jana Pawła II - Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym 1991.
14. Zagadnienie podmiotu moralności, red. T. Styczeń SDS, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC, TN KUL, seria: Człowiek i Moralność, t. 2, Lublin 1991.

 

1994

15. Gdzie znajduje się granica Europy?, „Ethos” 7(1994) nr 28, s. 27-34.
16. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń SDS, W. Chudy, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC, TN KUL, seria: Człowiek i Moralność, t. 4, Lublin 1994.


1995

17. Nad Twoją białą mogiłą, „Ethos” 8(1995) nr 29, s. 147.

 

1997

18. Francja - u źródeł wewnętrznego ruchu misyjnego, „Ethos” 10(1997) nr 38-39, s. 91-97.


1999

19. Elementarz etyczny, TN KUL, Lublin 1999.

 

2000

20. Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, red. T. Styczeń SDS, W. Chudy, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC, tłum. K. Stawecka, konsult. nauk. A. Rodziński, TN KUL, seria: Człowiek i Moralność, t. 5, Lublin 2000.

 

2001

21. Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń SDS, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC, TN KUL, seria: Człowiek i Moralność, t. 1, Lublin 2001, wyd. 2.

 

2002

22. Wspólnota ludzka w oczach Soboru, „Ethos” 15(2002) nr 59-60, s. 101-111.
23. Myśląc Ojczyzna..., w: Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna, red. W. Chudy, TN KUL, Lublin 2002, s. 5-12.

 

2003

24. Promieniowanie ojcostwa. Misterium, scenariusz słuchowiska w adaptacji M. Brzezińskiej (w załączeniu płyta CD), Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2003.

 

2005

25. Modlitwa w Ogrójcu [Fragment rozważań wygłoszonych do Papieża Pawła VI], „Ethos” 2005, nr specjalny [Po pożegnaniu], s. 11-16.

 

2006

26. Podstawowe założenia katolickiej etyki społecznej, „Ethos” 19(2006) nr 76, s. 157-173.
27. Wigilia wielkanocna 1966 (fragment), „Ethos” 19(2006) nr 76, s. 249-251.
28. Wykłady lubelskie, red. T. Styczeń SDS, W. Chudy, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek MIC, TN KUL, seria: Człowiek i Moralność, t. 3, Lublin 2006, wyd. 2. popr.

 

Strona 1 z 3 :: Idź do strony: [1] 2 3