Na rzecz realizacji swoich celów naukowo-badawczych Ośrodek będzie współdziałał – między innymi –

z następującymi instytucjami:

 

 • Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

 • Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS

 • Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN Lublinie

 • Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 • Zakład Studiów Żydowskich przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Żydowski Instytut Historyczny im. Emmanuela Ringelbluma

 • Muzeum Historii Żydów Polskich

 • Sefer: The Center for University Teaching of Jewish Civilization (Moskwa)

 • Centrum Badań nad Żydami Europy Wschodniej i Rosji im. Leonida Newzlina, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie

 • The Center for Studies of the Culture and History of East European Jews (Wilno)

 • Center for Urban History of East Central Europe (Lwów)

 • CEC-Zentrum zur Erforschung und Dokumentation jüdischen Lebens in Ost- und Mitteleurop (Wiedeń)

 • The International Center for Russian and East European Jewish Studies in Moscow

 • The Kiev Center for the Research of the Culture and History of East European Jewry

 • The Centrum für Jüdische Studien (Centre for Jewish Studies CJS, University of Graz)

 • Notre Dame University(Stany Zjednoczone)

 • Universität Augsburg(Niemcy)

 • Katholieke Universiteit Leuven(Belgia)

Autor: Karolina Famulska-Ciesielska
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2014, godz. 15:39 - Agnieszka Karczewska