Paweł Kawalec prof. dr hab. Paweł Kawalec

 

(więcej informacji na mojej stronie domowej w KUL)

 

Biogram
– studia magisterskie w KUL 1990-95 z filozofii ze specjalnością logika komputerowa. Promotor: Prof. Z. Dywan, recenzent prof. S. Kiczuk.

– doktorat (2000 r.) Inductive Logic as the Structural Reliabilist Theory of Justification, .Wydział Filozofii KUL. Promotor: Prof. A. Bronk, recenzenci: prof. L. Koj, prof. T. Kuipers, prof. R. Wójcicki.

– habilitacja (2006 r) na podstawie monografii: Przyczyna i wyjaśnianie. Studium z filozofii i metodologii nauk, Wydawnictwo KUL, Lublin. Recenzenci: prof. A. Bronk, prof. J. Brzeziński, prof. K. Jodkowski, prof. R. Wójcicki.

 

Staże naukowe: 1992-1993 Liechentstein, 1993, 1994 IHS USA - Francja; w roku 2004-2005 jako Visiting Scholar i stypendysta FNP przebywałem w The Center for Philosophy of Science w Pittsburghu, 2014 HPS Leeds, 2017 Wellcome Trust, London, 2017 Oslo - archiwa R. Frischa i T. Haavelmo.

 

Członek Horizon 2020 Expert Group for Green Growth and Jobs.

Przedstawiciel Rady NCN oraz MNiSW w Panelu Ewaluacyjnym Programu COST.

Przewodniczący Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Ekspert w programie Horizon 2020.

Redaktor naczelny Zagadnień Naukoznawstwa - kwartalnika PAN.

Członek licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.

 

Wybrane publikacje (pozostałe publikacje):

 

Badania:

– teoria wiedzy naukowej (zwł. modele dynamiki wiedzy naukowej),

- wczesna filozofia analityczna (R. Carnap, N. Goodman),

– filozofia nauki, metodologii nauk,

– metodologia ekonomii, zwł. modele przyczynowe, modelowanie bayesowskie w ekonomii. 

 

 

 

Autor: Paweł Kawalec
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 11:21 - Anna Szałek