Konkurs Młoda Architektura dla Miasta

plakat_konkurs_architektoniczny_cemex__2

CEMEX Polska wspólnie z Urzędem Miasta Chełm i miesięcznikiem Builder ogłaszają konkurs pod nazwą „Młoda Architektura dla Miasta”. Celem konkursu jest zgromadzenie pomysłów i projektów na realizację elementów architektonicznych, mających uatrakcyjnić przestrzeń miejską Chełma. Nabór prac konkursowych rusza 9 września 2019 roku.

Czytaj dalej...

KUL został partnerem konsorcjum organizującego misję "MARS 2023"

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został partnerem konsorcjum organizującego misję "MARS 2023", planującego stworzenie światowej klasy satelity, zdolnego do eksploracji czerwonej planety oraz jej księżyców. Polska Misja ma wystartować za trzy lata. Składa się z trzech lotów. Pierwszy z nich odbędzie się już w grudniu 2022 roku, a lot na Marsa ma trwać przynajmniej siedem miesięcy. Umowę o zawiązaniu Konsorcjum Naukowego Mars 2023 z ramienia KUL podpisywał dr Marcin Płonkowski p.o. Dyrektora Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu.

 

Informacje w prasie o misji "MARS 2023"


Wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Architektura krajobrazu

W dniach 5-6 listopada 2019 r. odbędzie się wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Architektura krajobrazu.

W programie wizytacji w godz. 12.00-13.00 w s. 118 przewidziane jest spotkanie ze studentami ocenianego kierunku, zaś o godz. 12.30-13.30 w s. 505 zaplanowano spotkanie z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na kierunku Architektura krajobrazu.

Na czas spotkań Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ogłasza godziny dziekańskie w dniu 5.11.2019 r. w godz. 12.00-13.30 dla studentów Architektury krajobrazu oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na tym kierunku.


Rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020

1 października 2019 r. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020.  

Następnie odbędą się spotkania studentów I lat studiów I stopnia z Władzami Wydziału,

według następującego harmonogramu:

 

Architektura Krajobrazu (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 505

Informatyka (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 21

Matematyka (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 22

Informatyka - gr. w j. angielskim (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 22

Matematyka - gr. w j. angielskim (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 22

 

Od 1 do 4 października dla studentów I roku studiów I stopnia zaplanowany został Tydzień adaptacyjny. W tym czasie dla studentów I roku studiów I stopnia nie ma zajęć dydaktycznych. 1 października dla studentów I roku odbędą się spotkania informacyjne z władzami wydziałów i opiekunami lat, zostaną wręczone Regulaminy studiów. W kolejnych dniach zaplanowano zajęcia obowiązkowe z Praw i obowiązków studenta, BHP oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej. Swoją ofertę zaprezentują także organizacje studenckie i Biuro Karier.

 

 

PODZIAŁ NA GRUPY STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

 

Informatyka I stopnia - w załączeniu

Architektura krajobrazu I stopnia - w załączeniu


Wewnętrzny konkurs grantowy w ramach dyscypliny matematyka

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL na podstawie Regulaminu konkursów grantowych z dnia 12 kwietnia 2019 roku ogłasza wewnętrzny konkurs grantowy dla pracowników KUL zaliczanych do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w dyscyplinie MATEMATYKA na realizację projektów naukowo-badawczych.

 

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW. Dodatkowo rezultatem grantu może być złożony wniosek grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych lub opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną do odbiorców zewnętrznych.

 

Maksymalna kwota dofinansowania grantu wynosi:

40 000 zł dla grantów dużych

15 000 zł dla grantów małych

 

Okres realizacji grantów wynosi nie więcej niż 24 miesiące.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL, Lublin ul. Konstantynów 1H, pok. WMP-313 na Formularzu wniosku grantowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu ogólnouniwersyteckich konkursów grantowych) i elektronicznej na adres wmiak@kul.pl

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 5 lipca 2019 r. (godz. 15.30).

 

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 

Informacje szczegółowe i wzory wniosków:

 

REGULAMIN KONKURSÓW GRANTOWYCH

Regulacja przejściowa

FORMULARZ WNIOSKU I RAPORTU GRANTOWEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA


Nabór na wyjazdy na studia i praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

EU_flag-Erasmus_vect_POS1

Rozpoczął się nabór na wyjazdy na studia (wyjazdy w 2 semestrze) i praktyki (wyjazdy w trakcie całego roku akademickiego) w ramach programu Erasmus+ (z krajami UE) w roku 2019/2020. Szczegółowe informacje, a także formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.kul.pl/Erasmus. Nabór potrwa do 28.06.2019 r.

Czytaj dalej...

Wystawa projektów Studentów Architektury Krajobrazu KUL - 4.06.2019 r. godz. 14.00 s. 505

Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na wystawę projektów Studentów Architektury Krajobrazu „Nasze pomysły na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych dla Lublina”, która odbędzie się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ulicy Konstantynów 1H w Lublinie (sala 505) w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 14:00.

 

Zaproszenie


Zaproszenie do udziału w badaniu dot. branży IT

STUDENCI INFORMATYKI I i II STOPNIA

 

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej znajomości i postrzegania lubelskiej branży IT. Badanie jest realizowane przez Instytut Socjologii UMCS w ścisłej współpracy z Wydziałem Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin oraz wybranymi firmami informatycznymi z Lublina, w ramach programu Lubelska Wyżyna IT. Ankieta ma na celu sprawdzenie stopnia znajomości firm z branży IT w Lublinie i poznanie opinii na ich temat wśród studentów informatyki lubelskich uczelni. Badanie dostarczy także informacji na temat motywacji studentów do wyboru studiów informatycznych w Lublinie, ich aktywności zawodowej oraz oczekiwań wobec przyszłych pracodawców z branży IT. Poza aspektem badawczym ankieta niesie za sobą dodatkowo wartość edukacyjną, przyczyniając się do wzbogacenia wiedzy studentów odnośnie potencjału lubelskiej branży IT oraz możliwości rozwoju osobistego.

 

Ankieta jest dostępna pod linkiem: www.ankieta.lwit.lublin.eu


Wielkanoc 2019

„Ja jestem zmartwychwstanie i życie”

 

Człowiek – istota powołana do istnienia Boskim Tchnieniem

Człowiek – istota, w której Stwórca uwiecznił własny obraz i podobieństwo

Ale, ten sam Człowiek to jednostka, która

U zarania swoich dziejów doświadczyła zła.

Uległa mu do tego stopnia, że radykalnie odrzuciła swego Stwórcę;

Pozwoliła, aby zło stało się integralnym komponentem ludzkiej natury.

 

Potrzeba było aż Boga, aby uwolnić człowieka z tej śmiertelnej pułapki.

Potrzeba było aż śmieci Boga, aby ponownie odsłonić w człowieku boskie podobieństwo.

Potrzeba było aż zmartwychwstania Chrystusa, aby na nowo zbudzić człowieka do życia.

 

Moi Drodzy.

Na nadchodzący czas Wielkiej Nocy i Zmartwychwstania Pańskiego z serca życzę radości ducha, błogosławieństwa Bożego,

a przede wszystkim ogromnej dumy z faktu, że jesteśmy chrześcijanami – dziećmi Boga i dziedzicami nieba

 

Ks. Jacek Łapiński

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu 

 

Wielkanoc 2019


Lubelskie Dni Informatyki 2019

Lubelskie Dni Informatyki to bezpłatna konferencja naukowo – technologiczna, rokrocznie gromadząca rzeszę pasjonatów oraz entuzjastów technologii informatycznych na różnym etapie rozwoju kariery zawodowej - zarówno studentów nauk ścisłych, osoby aspirujące do zdobycia pierwszej pracy, jak i specjalistów z każdej gałęzi branży IT.

Tegoroczna, XII edycja popularnego „LDI” odbędzie się 13 kwietnia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym przy ul. Dobrzańskiego 3.

Kluczowymi elementami konferencji są:
✅ Prelekcje oraz warsztaty prowadzone przez najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach,
✅ Targi pracy, gdzie swoje stoiska zaprezentują największe firmy IT,
✅ Liczne konkursy tematyczne o łącznej puli nagród przekraczającej 5000 PLN,
✅ Giftpacki dla pierwszych 400 osób oraz wyjątkowe upominki dla najbardziej aktywnych uczestników konferencji.

Tematyka prelekcji dostosowana jest do jak najszerszego grona odbiorców z branży IT.
Coś dla siebie znajdzie zarówno specjalista #QA, #backend czy #frontend developer.
Pamiętamy również o pasjonatach #BigData, #MachineLearning czy #Agile.

1250 – właśnie tyle osób zaufało ubiegłorocznej edycji LDI, które oprócz uczestnictwa w wykładach oraz warsztatach, odwiedziły stoiska przygotowane przez 19 firm sponsorujących konferencje. Ponadto wydarzenie zostało objęte patronatem 72 partnerów: honorowych, strategicznych, akademickich oraz medialnych.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Informatyków oraz grupa KUL.NET działające przy Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Lubelski Park Naukowo – Technologiczny.

Więcej informacji na:
🌍 www.LDI.org.pl

🌍 www.facebook.com/LubelskieDniInformatyki

🌍 www.linkedin.com/company/Lubelskie-Dni-Informatyki

🌍 www.instagram.com/LDI_2019