Dziekan Wydziału:

Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL – przewodniczący

Prodziekan Wydziału:

Dr hab. Magdalena Lubiarz - zastępca przewodniczącego

 

Dyrektorzy Instytutów:

Dr hab. Ewa Trzaskowska - Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu

Dr Marcin Płonkowski - p.o. Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki

 

Przedstawiciel Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji:

Dr Dorota Bis

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

Dr Krzysztof Bartyzel

Dr Grzegorz Dymek

Dr Joanna Renda

Dr inż. Piotr Szkołut

 

Przedstawiciele studentów (w roku akademickim 2018/2019):

Katarzyna Kosińska

Wiktor Kościuk

Monika Rzeźnik

Aleksandra Szydło

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2019, godz. 15:20 - Anna Położyńska